Vítejte

na stránkách Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

žáci web úvod.jpg

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše byla založena v roce 1872. Vznikla zásluhou českých vlastenců obchodnického spolku Merkur. Merkur – bůh obchodu s okřídleným kloboukem – zdobí nejen vchod do budovy školy, ale stal se také inspirací pro současné logo školy.

Po vzoru naší školy vznikaly v 19. století další obchodní akademie. I dnes se snažíme, abychom si přední místo mezi obchodními akademiemi udrželi. Inovujeme naše vzdělávací programy tak, aby stále platilo, že absolvent Resslovky je výborně připraven jak do praxe, tak pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách. Jsme přesvědčeni, že důkazem naší dobré práce je i to, že řada žáků zde studuje již v několikáté generaci.