Aktuality

Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2019 bylo zahájeno v pondělí 12. 11. 2018.

Žáci posledního ročníku obdrží přihlášku k MZ od svého třídního učitele.
Maturanti, kteří chtějí konat opravnou zkoušku, si přijdou pro přihlášku osobně do kanceláře č. 223 k Ing. Kučerovi - doporučujeme domluvit si termín návštěvy předem. V době jeho nepřítomnosti (29. a 30. 11. 2018) Vám případně přihlášku vydá zástupkyně ředitelky školy Ing. Dvořáčková.
Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek (včetně případného doporučení pro žáky s PUP) je 3. 12. 2018.

Pro přihlášené maturanty bude od pondělí 10. prosince 2018 připraven v sekretariátu k převzetí výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14. 11. 2018 do 27. 3. 2019 v době od 14:30 do 15:15 hodin (český jazyk a literatura) a od 15:25 do 16:55 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu.

Zájemci vyplní a odešlou přihlášku nejpozději do 9. 11. 2018. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.