Aktuality

Volné dny pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volné dny pro žáky školy ve dnech od 3. ledna do 4. ledna 2019.Celopražská ekonomická soutěž

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se na naší škole uskuteční již 19. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky čtvrtých ročníků pražských obchodních akademií a ekonomicky zaměřených středních odborných škol.

Na realizaci této soutěže a úhradu výdajů spojených s jejím konáním byl již pojedenácté získán grant z Magistrátu hl. m. Prahy.

Za každou školu bude soutěžit jeden tříčlenný tým, který bude řešit všechny úlohy společně. Soutěže se zúčastní také žáci z pořádající školy, jejich výsledky se však nebudou započítávat do celkové výsledkové listiny. Pokud tito žáci prokáží dobré výsledky, budou odměněni z Nadačního fondu při ČAO Dr. E. Beneše.

Část soutěže bude probíhat formou testů na PC (výběr správných variant) a část formou otevřených úloh. Pro řešení některých úloh budou mít soutěžící k dispozici internet. Poslední část soutěže bude věnována prezentacím. Prezentace budou hodnotit sami účastníci, kteří tak rozhodnou o konečném pořadí soutěžících.

Členové nejlepších týmů budou odměněni hodnotnými cenami (tablety, bezdrátová sluchátka, power banky a flashdisky), navíc všichni soutěžící obdrží upomínkové předměty a malé občerstvení.

Všem zúčastněným týmům budeme držet palce!

Elektronická přihláška je k dispozici na adrese https://goo.gl/forms/DpoTm3bJGu3xiZ033, případně je možné přihlášku zaslat e-mailem nebo poštou. Uzávěrka přihlášek je v pátek 7. prosince 2018.

Ke stažení - program soutěžePřihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2019 bylo ukončeno .

Žáci posledního ročníku obdrželi přihlášku k MZ od svého třídního učitele.
Maturanti, kteří chtěli konat opravnou zkoušku, si přišli pro přihlášku osobně .Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek (včetně případného doporučení pro žáky s PUP) byl 3. 12. 2018.

Pro přihlášené maturanty jeod pondělí 10. prosince 2018 připraven v sekretariátu k převzetí výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14. 11. 2018 do 27. 3. 2019 v době od 14:30 do 15:15 hodin (český jazyk a literatura) a od 15:25 do 16:55 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu.

Zájemci vyplní a odešlou přihlášku nejpozději do 9. 11. 2018. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.