Aktuality

Fotografie ze 145. výročí založení školy

Vážení absolventi, děkujeme, že jste se připojili k setkání absolventů u příležitosti oslav 145. výročí založení školy, které se uskutečnilo v sobotu 25. 11. 2017 v divadle ABC. Fotografie lze objednat na: https://www.promoce.cz/index.php?sec=carusel&school=30&lang=cz&action_id=16394&pre_sec=carusel&from=quick_gallery&foto=0001.jpgPřihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2018 bylo zahájeno v pondělí 13. 11. 2017.

Žáci posledního ročníku obdrželi přihlášku k MZ od svého třídního učitele.
Maturanti, kteří chtěli konat opravnou zkoušku, si vyzvedli přihlášku osobně. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek (včetně případného doporučení pro žáky s PUP) byl 1. 12. 2017.

Pro přihlášené maturanty je od pondělí 11. prosince 2017 připraven v sekretariátu k převzetí výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.Volný den pro žáky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z technických důvodů volný den pro žáky v pátek 22. 12. 2017.Celopražská ekonomická soutěž

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se na naší škole uskutečnil již 18. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky čtvrtých ročníků pražských škol. Do soutěže se přihlásilo 8 škol.

Na realizaci této soutěže a úhradu výdajů spojených s jejím konáním byl již po deváté získán grant z Magistrátu hl. m. Prahy.

Za každou školu soutěžil jeden tříčlenný tým, který řešil všechny úlohy společně. Soutěže se zúčastnili také žáci z naší školy - jejich výsledky se však nezapočítávali do celkové výsledkové listiny. Protože naši žáci prokázali výborné výsledky, byli odměněni z Nadačního fondu při ČAO Dr. E. Beneše.

Část soutěže probíhala formou testů na PC (výběr správných variant), kdy byl po celou dobu k dispozici internet, a část formou otevřených úloh, kdy žáci prokazovali ekonomické myšlení. Poslední část soutěže byla věnována prezentacím. Prezentace hodnotili sami studenti, kteří tak rozhodli o konečném pořadí soutěžících.

Členové nejlepších týmů byli odměněni hodnotnými cenami (tablety, bezdrátová sluchátka, power banky a flashdisky), navíc všichni soutěžící obdrželi studentské balíčky a malé občerstvení.

Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast!

Ke stažení - výsledková listinaMezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.