Aktuality

Úprava maturitních zkoušek

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým se upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Bližší informace (relevantní pro žáky a absolventy naší školy, kteří budou konat maturitní zkoušky na naší škole v jarním nebo podzimním období 2021) jsou k dispozici ZDE.Vítězství v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Ve středu 7. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše žákyně Šárka Švecová (3. B) a Barbora Švecová (3. C), zdárné řešitelky kola školního i obvodního, dosáhly v krajském kole obdivuhodného úspěchu. Nezalekly se silné konkurence a výborně si poradily se zapeklitými úkoly jazykové části i slohovou prací. Barboře Švecové se podařilo s přehledem porazit všech 26 dalších účastníků krajského kola OČJ a výsledkem je krásné 1. místo!!! Gratulovat však můžeme také Šárce Švecové, jejíž 9. místo považujeme rozhodně za chvályhodné. Děkujeme oběma žákyním za vzornou reprezentaci naší školy a Báře přejeme mnoho štěstí v ústředním kole!Vítězství v on-line části celostátní soutěže v účetnictví Má dáti dal 2021

Do celostátní soutěže Má dáti dal 2021 se navzdory distanční výuce přihlásilo 82 žáků z 31 obchodních akademií z celé České republiky. Naše škola přihlásila 3 žáky a jejich umístění je fantastické. Obsadili první tři místa - Anna Mikysková (1. místo), Lukáš Talman (2. místo) a David Louis (3. místo). Gratulujeme moc! Škoda, že epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční formě ve Znojmě.Termíny maturitních zkoušek v jarním období roku 2021

Ředitelka školy stanovila v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3, v platném znění, následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2021:
Praktická zkouška z odborných předmětů:

 • 6. května 2021 - 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 7. května 2021 - 4. A, 4. B a D5. A

Ústní zkoušky:

 • 1. - 3. června 2021 - 4. A
 • 1. - 4. června 2021 - 4. D a 4. F
 • 7. - 9. června 2021 - 4. B a D5. A
 • 7. - 10. června 2021 - 4. C a 4. E

Časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky - (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar) - určilo MŠMT takto (uvedené jsou zde pouze zkoušky, ke kterým se na naší škole přihlásil alespoň jeden žák):

 • řádný termín
  • 24. května 2021 - matematika, anglický jazyk
  • 25. května 2021 - český jazyk a literatura
  • 26. května 2021 - německý, ruský a španělský jazyk
 • mimořádný termín
  • 7. července 2021 - matematika, anglický jazyk
  • 8. července 2021 - český jazyk a literatura
  • 9. července 2021 - německý, ruský a španělský jazykRozhodnutí o konání jednotné přijímací zkoušky

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, proto budou uchazeči, kteří na naši školu podali přihlášku, konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.Přijímací řízení do 1. ročníku

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech vzdělání:Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

pondělí     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
středa     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h


Žádáme Vás, abyste si přesný termín Vaší návštěvy domluvili telefonicky nebo e-mailem předem. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom pro Vás vše potřebné, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.Provoz školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, s některými níže uvedenými výjimkami.

V souladu s tímto opatřením bude od 19. 4. 2021 probíhat výuka žáků denní i dálkové formy vzdělávání distančním způsobem podle stálého rozvrhu hodin, který byl platný v době distanční výuky od 8. 2. 2021. Vyučovací hodiny jsou v něm rozděleny podle toho, zda v nich bude probíhat výuka synchronní nebo asynchronní formou.

Za stanovených podmínek je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních opravných zkoušek, maturitních zkoušek a skupinových konzultací žáků posledního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (žáci, kteří mají zájem o účast na skupinové konzultaci, se obrátí na svého vyučujícího).

I nadále platí, že jsou žáci povinni hlásit třídním učitelům výskyt onemocnění COVID-19, pokud jsou po testu COVID-19 pozitivní, ev. pokud musí zůstat v karanténě.

Vstup třetích osob do budovy školy (např. zákonných zástupců nezletilých žáků, kontrolních orgánů, HSHMP a osob zajišťujících nezbytné služby) je obecně možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Vstup je možný jen po předchozím objednání a jen v úředních hodinách.

Jakmile získáme informace z MŠMT o dalším vývoji v oblasti školství, budeme Vás obratem informovat.Povinnost nosit ochranu dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020/47/MIN/KAN je zavedena povinnost nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) v budově školy. Přípustný je pouze respirátor třídy FFP2 (i KN95) nebo vyšší. Přesná specifikace stanových ochranných prostředků i výjimky z jejich nošení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.Omezení vstupu do budovy školy

Třetím osobám (tj. všem mimo zaměstnanců a žáků školy) bude od 7. září 2020 umožněn vstup do budovy školy pouze po předchozím objednání (telefonickém nebo elektronickém). Tyto osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. roušku).Prodloužení funkčního období členů školské rady

V návaznosti na Opatření obecné povahy vydané MŠMT čj. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020, ředitelka školy oznamuje, že funkční období členů Školské rady při Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 8, za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které mělo skončit dne 7. listopadu 2020, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.