Aktuality

Přijímací řízení do 1. ročníku

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v těchto oborech vzdělání:

  • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Ekonomické lyceum (denní forma vzdělávání) je k dispozici zde
  • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) je k dispozici zde
  • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Obchodní akademie (dálková forma vzdělávání) je k dispozici zdeStanovení termínu maturitních zkoušek

Ředitelka školy stanovila termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek konaných v jarní zkušebním období 2019. Praktické zkoušky z odborných předmětů se budou konat 25. a 26. dubna 2019, ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat od 20. do 29. května 2019.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.