Aktuality

Volný den pro žáky dne 27. září 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila ředitelka školy z technických důvodů volný den pro žáky školy dne 27. září 2021.Informace k protiepidemickým opatřením a preventivnímu testování žáků

Na začátku nového školního roku 2021/22 nás na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví čeká preventivní screeningové testování - konkrétně 1., 6. a 9. září 2021.

Informace k tomuto testování (včetně informace o tom, jak je test ve škole možné nahradit) a souhrn dalších protiepidemických opatřeních naleznete v dokumentu, který jsme pro Vás připravili.

Pro zájemce je k dispozici i leták - návod na testování testy SejoyGenrui.Informace pro žáky 1. ročníku

Do 31. 8. 2021 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již ve středu 30. 6. 2021, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámí se s budovou školy apod.

Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2021. Do 31. 8. 2021 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se uskuteční 29. 9. - 1. 10. 2021 ve Zbraslavicích, v rekreačním a sportovním areálu U Starého rybníka.Termíny maturitních zkoušek v podzimním období roku 2021

Ředitelka školy stanovila v souladu s § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, a v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3, v platném znění, následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2021:
Praktická zkouška z odborných předmětů:

  • 6. září 2021 (zahájení v 7:30 h, učebna 013)

Ústní zkoušky:

  • 14. září 2021

Časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky - (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar) - určilo MŠMT takto (uvedené jsou zde pouze zkoušky, které se budou konat na naší škole):

  • 1. září 2021 - matematika, německý jazyk, ruský jazyk
  • 2. září 2021 - český jazyk a literatura, anglický jazykHodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2020/2021 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 25. 8. do 31. 8. 2021. Konkrétní termín je uvedený ve webové aplikaci Bakalářů a byl sdělen žákům prostřednictvím třídního učitele na konci června (nepřítomní žáci byli informováni dopisem).
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky dálkové FV

Ve školním roce 2021/2022 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku ve středu 1. září 2021 ve 13:30 hodin.Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny podatelny (sekretariátu) v době od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 jsou stanoveny takto:

pondělí 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h
úterý   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h
středa 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h
čtvrtek   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h
pátek 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h


Úřední hodiny podatelny (sekretariátu) v době od 12. 7. 2021 do 20. 8. 2021 jsou stanoveny takto:

středa 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h


Zájemce o vstup do budovy školy žádáme, aby si přesný termín návštěvy domluvili telefonicky nebo e-mailem předem. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom pro Vás vše potřebné, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2021 se v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3 v platném znění podávají do 23. července 2021.

Prosíme zájemce o podání přihlášky k MZ, aby si návštěvu školy naplánovali na středu 21. července 2021, kdy jsou úřední hodiny pro veřejnost a kdy Vám již budeme moci vytisknout předvyplněnou přihlášku.

Pokud by Vám výše uvedený termín nevyhovoval, kontaktujte obratem zástupce ředitelky školy Ing. Kučeru (kucera@cao8.cz) a domluvte se s ním na jiném termínu (opět ale v úředních hodinách).Vítězství v celostátní soutěži Účetní tým 2021

V úterý 22. června se konalo finále celostátní soutěže o nejlepší účetní tým složený z žáků obchodních akademií a ekonomických lyceí. Do velkého finále ze základních kol postoupilo
14 nejlepších týmů z celé České republiky a mezi nimi byl i tým naší školy složený z Elišky Lienertové, Kristýny Kučerové a Lucie Kosíkové.

Děvčata v 1. části soutěže řešila 5 případových studií zaměřených na různorodou účetní problematiku. Při řešení prokázala výborné znalosti a schopnost logického uvažování a 
z 325 možných bodů dosáhla 314 bodů a tuto část soutěže vyhrála.

2. část finálového kola proběhla formou hry Riskuj. Děvčata v ní ke svým skvělým účetním znalostem přidala i výbornou taktiku a všechny ostatní zúčastněné týmy s přehledem porazila.

Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Vzhledem k tomu, že v soutěži Účetní tým naše škola zvítězila již v loňském školním roce, stáváme se pro ostatní účastníky v dalších letech opravdu silným soupeřem.

Účetní tým 03.JPGÚprava maturitních zkoušek

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým se upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Bližší informace (relevantní pro žáky a absolventy naší školy, kteří budou konat maturitní zkoušky na naší škole v jarním nebo podzimním období 2021) jsou k dispozici ZDE.Vítězství v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Ve středu 7. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše žákyně Šárka Švecová (3. B) a Barbora Švecová (3. C), zdárné řešitelky kola školního i obvodního, dosáhly v krajském kole obdivuhodného úspěchu. Nezalekly se silné konkurence a výborně si poradily se zapeklitými úkoly jazykové části i slohovou prací. Barboře Švecové se podařilo s přehledem porazit všech 26 dalších účastníků krajského kola OČJ a výsledkem je krásné 1. místo!!! Gratulovat však můžeme také Šárce Švecové, jejíž 9. místo považujeme rozhodně za chvályhodné. Děkujeme oběma žákyním za vzornou reprezentaci naší školy a Báře přejeme mnoho štěstí v ústředním kole!Vítězství v on-line části celostátní soutěže v účetnictví Má dáti dal 2021

Do celostátní soutěže Má dáti dal 2021 se navzdory distanční výuce přihlásilo 82 žáků z 31 obchodních akademií z celé České republiky. Naše škola přihlásila 3 žáky a jejich umístění je fantastické. Obsadili první tři místa - Anna Mikysková (1. místo), Lukáš Talman (2. místo) a David Louis (3. místo). Gratulujeme moc! Škoda, že epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční formě ve Znojmě.Omezení vstupu do budovy školy

Třetím osobám (tj. všem mimo zaměstnanců a žáků školy) bude od 7. září 2020 umožněn vstup do budovy školy pouze po předchozím objednání (telefonickém nebo elektronickém). Tyto osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranné prostředky dýchacích cest.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Prodloužení funkčního období členů školské rady

V návaznosti na Opatření obecné povahy vydané MŠMT čj. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020, ředitelka školy oznamuje, že funkční období členů Školské rady při Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 8, za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které mělo skončit dne 7. listopadu 2020, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Povinnost nosit ochranu dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví obecně platí, že

  • žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (aktuálně respirátor), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;
  • pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně;
  • při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává pro všechny stejný režim jako doposud ("respirátor" třídy FFP2 / KN95 nebo vyšší - přesná specifikace stanových ochranných prostředků i výjimky z jejich nošení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR)

Z výše uvedených pravidel existují výjimky, např. v případě doložených zdravotních důvodů.