Aktuality

Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2023/2024 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 27. 8. do 30. 8. 2024. Konkrétní termín je uvedený ve webové aplikaci Bakalářů a byl sdělen žákům prostřednictvím třídního učitele na konci června (nepřítomní žáci byli informováni dopisem).
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu (tzn. nedostaví se ke zkoušce ve stanoveném termínu), neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky 1. ročníku denní FV

Do 1. 9. 2024 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již v pátek 30. 6. 2023, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.
Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámí se s budovou školy apod.
Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2024. Do 31. 8. 2024 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.
Třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou v úterý 10. 9. 2024 od 17:00 hodin.
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se uskuteční 30. 9. - 2. 10. 2024 ve Zbraslavicích.Informace pro žáky dálkové FV

Ve školním roce 2024/2025 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku v pondělí 2. září 2024 ve 13:30 hodin.Vítězství v celostátní soutěži "Zaúčtuj to!"

Dne 24. a 25. června 2024 se uskutečnilo v Brně celostátní finále 3. ročníku soutěže v účetnictví "Zaúčtuj to!". Grandfinálového kola se zúčastnilo 12 nejlepších účetních týmů z celé České republiky. Finálové kolo se skládalo ze dvou částí: první den soutěžící řešili účetní úlohy z několika účetních agend a druhý den soutěž pokračovala účetní hrou Riskuj.

Náš tým ve složení Natalia Sarah Škvorová z 3. C, Lucie Nováková z 3. D a Kamila Slováková také ze 3. D prokázal nejlepší účetní znalosti ze všech soutěžících a dívky s přehledem soutěž vyhrály.

Děkujeme moc za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k velkému úspěchu!

Zaúčtuj to! 1. místo 06_2024.jpgTermíny maturitních zkoušek v podzimním období roku 2024

Ředitelka školy stanovila následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2024:

  • Praktická zkouška z odborných předmětů
    • pátek 6. září 2024 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků
    • pondělí 9. září 2024 - přesný čas bude znám počátkem září 2024
  • Ústní zkoušky
    • čtvrtek 12. září 2024 - přesný čas zkoušek bude znám počátkem září 2024

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2024 se budou konat na spádové škole (tedy nikoliv na naší škole) od 2. do 5. září 2024 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT do 15. srpna 2024 (k dispozici např. na https://maturita.cermat.cz/).Vítězství v celostátní soutěži s názvem "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost"

11. ročník soutěže vyhlášené Masarykovým demokratickým hnutím ve spolupráci s MŠMT měl za cíl přiblížit žákům osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a jeho význam pro součastnou dobu. Žákyně naší školy Lucie Hlavičková z třídy 4. A svým vítězstvím ukázala nejen své schopnosti, ale také hluboký zájem o historii a odkaz našeho prvního prezidenta. Lucii k vítězství moc gratulujeme a děkujeme ji za vzornou reprezentaci školy.Zlato ze soutěže v psaní na klávesnici

V pátek 12. května 2023 se naši nejlepší žáci zúčastnili tradičního Májového turnaje v psaní na klávesnici pro žáky 1. ročníků, který pořádala OA Hovorčovická. Ve velké konkurenci 52 soutěžících ze 14 škol z Prahy a Středočeského kraje se umístil na 1. místě náš žák Ricardo Daniel García z 1. F, skvělým výkonem 309 úhozů za minutu, psal bez chyby, na 12. místě Martin Brouček z 1. E, na 26. místě Klára Nedvědová z 1. F. V soutěži týmů se umístili na 3. místě ze 17. Gratulujeme!

Májový turnaj 2023_05_12.jpg


.2. místo v celostátní soutěži v účetnictví

Zásluhou Adély Hrubantové a Veroniky Hovorkové se naše škola umístila na úžasném 2. místě v celostátní účetní soutěži MÁ DÁTI - DAL 2023. Adéla k tomu přidala ještě skvělé 3. místo v kategorii jednotlivců. GRATULUJEME!!

A to není zdaleka jediný úspěch, kterého naši žáci dosáhli - podívejte se!Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.