Aktuality

Úřední hodiny a přístup do budovy školy

Od úterý 17. 3. 2020 do odvolání je budova školy pro žáky a veřejnost otevřena pouze ve středu od 10:00 h do 12:00 h.

Prosíme Vás, abyste před tím, než školu osobně navštívíte, napsali e-mail na cao8@cao8.cz a v něm uvedli, co potřebujete vyřídit. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom to pro Vás předem, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.

Telefonický kontakt je možný pouze ve středu mezi 8:00 h a 12:00 h.

Děkujeme za pochopení.AKTUÁLNĚ - Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu osobní přítomnosti žáků na školách se od 11. března 2020 až do odvolání ruší vyučování (pro denní i dálkovou formu vzdělávání) a zavádíme samostudium.

Podrobnější informace zjišťujeme a čekáme na bližší pokyny MŠMT a dalších nadřízených orgánů.

Po dobu, co bude výuka přerušena, budou vyučující předávat žákům materiály a úkoly k samostudiu prostřednictvím systému Moodle, e-mailu nebo IS Merkur (Bakaláři).

Další informace týkající se provozu školy (včetně školních akcí - lyžařského výcvikového kurzu a výměnných pobytů) budeme zveřejňovat zde na webových stránkách školy, případně prostřednictvím IS Merkur (Bakaláři). Proto Vás žádáme, abyste oba tyto informační kanály pravidelně sledovali.AKTUÁLNĚ - zrušení přípravných kurzů k JPZ

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Z tohoto důvodu musíme do odvolání zrušit středeční přípravné kurzy k JPZ.Stanovisko ze dne 9. 3. 2020 ke koronaviru

Průběžně sledujeme aktuální informace v souvislosti s koronavirem.

Žáci byli poučeni dne 2. 3. 2020 o doporučených pravidlech stanovených Ministerstvem zdravotnictví pro snížení rizika nakažení koronavirem. Letáky s preventivními opatřeními proti šíření infekční nemoci vydanými MZ ČR jsou trvale umístěny na nástěnkách školy.

Monitorujeme pobyt našich žáků v rizikových oblastech a jejich kontakt s osobami, které se z rizikových oblastí vrátily. Žádáme zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby nás okamžitě informovali v případě, že jim bude nařízena povinná karanténa.

Doporučujeme všem, aby sledovali stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídili se jejich pokyny.

V rámci prevence jsme posílili používání dezinfekčních prostředků (antibakteriální mýdla, gely a dezinfekční čisticí prostředky).

Provoz školy není v současné době omezen. K omezení provozu by došlo v případě opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo krajskou hygienickou stanicí, se kterou bychom konzultovali i další protiepidemické kroky v kontextu aktuální situace ve škole.Doplňovací volby do školské rady

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady svoláváme všechny oprávněné osoby k doplňovacím volbám členů do školské rady na den 7. dubna 2020.

Volby se budou konat v budově Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8 (dále jen „škola“), a to:

a) v době od 11:05 hodin do 14:15 hodin v místnosti č. 211 (2. patro),
b) v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin v místnosti č. 211 (2. patro),
c) v době od 18:15 hodin do 19:00 hodin v místnostech, ve kterých se budou konat třídní schůzky zákonných zástupců žáků školy.

Na člena školské rady kandiduje za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

 • Tomáš Tvoroch, žák 4. ročníku

Oprávněnými osobami pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb, má povinnost se podepsat do prezenční listiny. Volební lístky obdrží oprávněné osoby dne 7. dubna 2020 prostřednictvím členů přípravného výboru ve volebních místnostech.

Oprávněná osoba označí jednoznačným způsobem (zejména křížkem) na volebním lístku maximálně jednoho kandidáta a volební lístek vhodí do volební urny. V době od 11:05 hodin do 14:15 hodin a v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin bude volební urna umístěna v místnosti č. 211, v době od 18:15 hodin do 19:00 hodin budou členové přípravného výboru obcházet místnosti, ve kterých se budou konat třídní schůzky.

Za neplatný volební lístek bude považován volební lístek s nejednoznačným (např. nečitelným, škrtaným) označením kandidáta.

Vyhodnocení voleb provede ve středu 8. dubna 2020 přípravný výbor. Výsledky voleb budou zveřejněny na vývěsce v budově školy a na webových stránkách školy.

Praha 2020-03-06

Přípravný výbor: Ing. Martin Kučera v. r., Mgr. Leona Šebánková v. r., Mgr. Tereza Martínková v. r., Jana Mejzlíková v. r.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Postup do celostátního kola Ekonomické olympiády

Žák naší školy Radek Patera, jako jediný zástupce pražských OA a EL, postoupil z krajského kola Ekonomické olympiády do finálového celostátního kola. Čtvrtého ročníku krajského kola Ekonomické olympiády se zúčastnilo celkem 789 žáků z 313 škol z celé ČR a do finálového kola z nich postoupilo pouze 50 nejlepších, Radek mezi nimi. Finálové kolo se uskuteční 16. června 2020.Výborné umístění v soutěži v NEJ

Žák naší školy Otto Klikar obsadil 2. místo v obvodním kole soutěže v německém jazyce, která se konala 28. 1. 2020 na ZŠ Kladská.Hodnocení v náhradním termínu

Ředitelka školy stanovila žákům denní formy vzdělávání, kteří nebyli v 1. pololetí 2019/2020 klasifikování z některých předmětů, tyto závazné termíny pro náhradní hodnocení:

 • do 14. 2. 2020 - pro žáky, kteří nebyli hodnoceni z 1 až 4 předmětů
 • do 6. 3. 2020 - pro žáky, kteří nebyli hodnoceni z 5 a více předmětů

Na konkrétním termínu se žáci dohodnou přímo se svým vyučujícím - pokud tak neučiní, je vyučující oprávněn získat podklady pro hodnocení žáka kdykoliv.

Žákům dálkové formy vzdělávání stanovila ředitelka školy termín pro náhradní hodnocení do 6. 3. 2020. Na konkrétní termín zkoušky se žáci dálkové FV přihlašují prostřednictvím IS Merkur.Maturity 2020 - termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020:
Praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška profilové části MZ):

 • 23. dubna 2020 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 24. dubna 2020 - 4. A a D5. A

Ústní zkoušky (zkoušky společné i profilové části MZ):

 • 18. - 21. května 2020 - 4. B, 4. D a 4. E
 • 25. - 28. května 2020 - 4. A, 4. C, 4. F
 • 25. - 27. května 2020 - D5. A

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky - (jednotné zkušební schéma) - určilo MŠMT takto:

 • 8. dubna 2020 - český jazyk a literatura - písemné práce
 • 30. dubna 2020 - anglický, německý, ruský a španělský jazyk - písemná práce
 • 4. května 2020
  • matematika - didaktický test
  • anglický jazyk - didaktický test
 • 5. května 2020
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • německý, ruský a španělský jazyk - didaktický test

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky byla přihlášeným maturantů zaslána e-mailem (prostřednictvím IS Certis).Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Přípravné kurzy k JPZ - od středy 20. 11. na učebně 212

Pro žáky 9. tříd budeme i v letošním školním roce od 20. 11. 2019 organizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (matematika) a od 15:40 do 16:40 hodin (český jazyk a literatura). V současné době máme oba kurzy plně obsazené.