Aktuality

Přijímací řízení do 1. ročníku

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech vzdělání:Provoz školy

Vláda ČR se na svém zasedání dne 14. 2. 2021 usnesla na přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

V souladu s tímto krizovým opatřením bude do 28. 2. 2021 (resp. do 19. 2. 2021, protože na další týden připadá období jarních prázdnin) probíhat výuka žáků denní i dálkové formy vzdělávání distančním způsobem podle stálého rozvrhu hodin, který byl platný v době distanční výuky od 5. 10. 2020. Vyučovací hodiny jsou v něm rozděleny podle toho, zda v nich bude probíhat výuka synchronní nebo asynchronní formou.

I nadále platí, že jsou žáci povinni hlásit třídním učitelům výskyt onemocnění COVID-19, pokud jsou po testu COVID-19 pozitivní, ev. pokud musí zůstat v karanténě.

Vstup třetích osob do budovy školy (např. zákonných zástupců nezletilých žáků, kontrolních orgánů, HSHMP a osob zajišťujících nezbytné služby) je obecně možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Vstup je možný jen po předchozím objednání a jen v úředních hodinách.

Jakmile získáme informace z MŠMT o dalším vývoji v oblasti školství, budeme Vás obratem informovat.Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

pondělí     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
úterý     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
středa     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:30 h
čtvrtek     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
pátek     8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h


Žádáme Vás, abyste si přesný termín Vaší návštěvy domluvili telefonicky nebo e-mailem předem. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom pro Vás vše potřebné, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.Prodloužení funkčního období členů školské rady

V návaznosti na Opatření obecné povahy vydané MŠMT čj. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020, ředitelka školy oznamuje, že funkční období členů Školské rady při Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 8, za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které mělo skončit dne 7. listopadu 2020, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.Povinnost nosit roušku

Od pátku 18. 9. 2020 je zavedena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ("roušku") jak ve společných prostorech školy, tak ve třídách (včetně vyučování, s výjimkou tělesné výchovy).Omezení vstupu do budovy školy

Třetím osobám (tj. všem mimo zaměstnanců a žáků školy) bude od 7. září 2020 umožněn vstup do budovy školy pouze po předchozím objednání (telefonickém nebo elektronickém). Tyto osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. roušku).Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.