Aktuality

Přijímací řízení do 1. ročníku

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 v těchto oborech vzdělání:

 • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Ekonomické lyceum (denní forma vzdělávání) je k dispozici zde
 • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) je k dispozici zde
 • předvyplněný tiskopis přihlášky (s naší školou na 1. místě) pro obor Obchodní akademie (dálková forma vzdělávání) je k dispozici zdeMaturitní zkoušky

Maturity 2018 - termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2018:
Praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška profilové části MZ):

 • 19. dubna 2018 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 20. dubna 2018 - 4. A a D5. A 
  Přesný čas a místnost zahájení sdělí současným žákům-maturantům třídní učitel, ostatním maturantům byly informace zaslány e-mailem.

Ústní zkoušky (zkoušky společné i profilové části MZ):

 • 21. - 24. května 2018 - 4. A, 4. B a 4. C
 • 28. - 31. května 2018 - 4. D, 4. E, 4. F a D5. A

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) určilo MŠMT takto:

 • 11. dubna 2018 - český jazyk a literatura - písemná práce
 • 2. května 2018
  • matematika - didaktický test
  • anglický jazyk - písemná práce
  • ruský jazyk - písemná práce
 • 3. května 2018
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • francouzský jazyk - písemná práce
  • německý jazyk - písemná práce
  • ruský jazyk - didaktický test
 • 4. května 2018
  • anglický jazyk - didaktický test
  • francouzský jazyk - didaktický test
  • německý jazyk - didaktický test

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky byla přihlášeným maturantů zaslána e-mailem (prostřednictvím IS Certis) 9. března 2018.Hodnocení v náhradním termínu

Ředitelka školy stanovila žákům denní formy vzdělávání, kteří nebyli v 1. pololetí 2017/2018 klasifikování z některých předmětů, tyto závazné termíny pro náhradní hodnocení:

 • do 23. 2. 2018 - pro žáky, kteří nebyli hodnoceni z 1 až 4 předmětů
 • do 9. 3. 2018 - pro žáky, kteří nebyli hodnoceni z 5 a více předmětů

Na konkrétním termínu se žáci dohodnou přímo se svým vyučujícím - pokud tak neučiní, je vyučující oprávněn získat podklady pro hodnocení žáka kdykoliv.

Žákům dálkové formy vzdělávání stanovila ředitelka školy termín pro náhradní hodnocení do 9. 3. 2018. Na konkrétní termín zkoušky se žáci dálkové FV přihlašují prostřednictvím IS Merkur.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Fotografie ze 145. výročí založení školy

Vážení absolventi, děkujeme, že jste se připojili k setkání absolventů u příležitosti oslav 145. výročí založení školy, které se uskutečnilo v sobotu 25. 11. 2017 v divadle ABC. Fotografie lze objednat na: https://www.promoce.cz/index.php?sec=carusel&school=30&lang=cz&action_id=16394&pre_sec=carusel&from=quick_gallery&foto=0001.jpg