Aktuality

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce připravujeme pro uchazeče o vzdělávání tři Dny otevřených dveří a to 3. a 4. prosince 2019 a 4. února 2020. Škola bude otevřena vždy od 16:00 do 18:00 hodin. V průběhu Dnů otevřených dveří se budete moci seznámit s činností dvou JA Studentských firem a současně podpořit jejich činnost zakoupením produktů, které vyrábí.Maturity 2020 - termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020:
Praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška profilové části MZ):

 • 23. dubna 2020 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 24. dubna 2020 - 4. A a D5. A

Ústní zkoušky (zkoušky společné i profilové části MZ):

 • 18. - 21. května 2020 - 4. B, 4. D a 4. E
 • 25. - 28. května 2020 - 4. A, 4. C, 4. F
 • 25. - 27. května 2020 - D5. A

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky - (jednotné zkušební schéma) - určilo MŠMT takto:

 • 8. dubna 2020 - český jazyk a literatura - písemné práce
 • 30. dubna 2020 - anglický, německý, ruský a španělský jazyk - písemná práce
 • 4. května 2020
  • matematika - didaktický test
  • anglický jazyk - didaktický test
 • 5. května 2020
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • německý, ruský a španělský jazyk - didaktický test

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky bude přihlášeným maturantů zaslána e-mailem (prostřednictvím IS Certis).Přípravné kurzy k JPZ - od středy 20. 11. na učebně 212

Pro žáky 9. tříd budeme i v letošním školním roce od 20. 11. 2019 organizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (matematika) a od 15:40 do 16:40 hodin (český jazyk a literatura). V současné době máme volné pouze 1 místo v kurzu českého jazyka a literatury. Zájemci vyplní a odešlou přihlášku. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde. ++Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Celopražská ekonomická soutěž

V úterý 3. prosince 2019 se na naší škole uskutečnil již 20. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky čtvrtých ročníků pražských obchodních akademií a ekonomicky zaměřených středních odborných škol.

Žáci, kteří se této týmové soutěže zúčastnili, měli jedinečnou možnost poměřit si své vědomosti a dovednosti získané v odborných předmětech (ekonomika, účetnictví, informační technologie a hospodářský zeměpis) s vrstevníky z jiných škol a obohatit se o nové zkušenosti.

Za školu soutěžil vždy jeden tříčlenný tým, který řešil všechny úlohy společně. Některé soutěžní úlohy byly zadány formou testu (výběr správných variant, vlastní tvorba odpovědí), při jehož řešení mohli soutěžící částečně využívat internet. Na závěr se uskutečnila prezentace na stanovené téma.

Na úhradu výdajů spojených s konáním soutěže jsme získali grant Hlavního města Prahy. Členové nejlepších pěti týmů byli odměněni hodnotnými cenami (tablety, bezdrátová sluchátka, power banky a flashdisky), všichni soutěžící obdrželi upomínkové předměty a malé občerstvení.

Všem zúčastněným týmům děkujeme!