Aktuality

Dny otevřených dveří 30. 11. a 1. 12. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci a nastaveným pravidlům jsme ZRUŠILI prezenční DOD. Doufáme, že Vás budeme moci přivítat v budově školy 1. 2. 2022.Termíny maturitních zkoušek - jaro 2022

Ředitelka školy stanovila následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2022:
Praktická zkouška z odborných předmětů:

 • 21. dubna 2022 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 22. dubna 2022 - 4. A a D5. A

Písemná práce:

 • 27. dubna 2022 - český jazyk a literatura
 • 28. dubna 2022 - cizí jazyk

Ústní zkoušky:

 • 16. května 2022 - D5. A
 • 16. - 18. května 2022 - 4. A, 4. C, 4. F
 • 23. - 26. května 2022 - 4. B, 4. D, 4. E

Časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) určilo MŠMT takto:

 • 2. května 2022 - matematika, anglický jazyk
 • 3. května 2022 - český jazyk a literatura
 • 4. května 2022 - matematika rozšiřující, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazykCelopražská ekonomická soutěž - 21. ročník

Ve středu 8. 12. 2021 se na naší škole uskutečnil již 21. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky čtvrtých ročníků.

Za každou přihlášenou školu soutěžil jeden tříčlenný tým, který společně řešil úlohy z účetnictví, ekonomiky a hospodářského zeměpisu. Některé soutěžní úlohy byly zadány formou testu (výběr správných variant), jiné formou vlastní tvorby odpovědí. Na závěr se uskutečnila prezentace na stanovené téma.

Na úhradu výdajů spojených s konáním soutěže jsme získali grant Hlavního města Prahy a členové nejlepších týmů byli odměněni hodnotnými cenami. Všichni soutěžící obdrželi také upomínkové předměty a malé občerstvení.

Soutěž proběhla prezenční formou za dodržování přísných protiepidemických opatřeních.

Děkuji všem žáků, kteří se naší týmové soutěže zúčastnili a poměřili tak své vědomosti a dovednosti získané v odborných předmětech s vrstevníky z jiných škol.Desatero pro primární prevenci

Naše škola se účastní projektu Desatero pro primární prevenci, který podporuje MŠMT ČR.

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT.Informace k protiepidemickým opatřením a preventivnímu testování žáků

Na začátku nového školního roku 2021/22 nás na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví čeká preventivní screeningové testování - konkrétně 1., 6. a 9. září 2021.

Informace k tomuto testování (včetně informace o tom, jak je test ve škole možné nahradit) a souhrn dalších protiepidemických opatřeních naleznete v dokumentu, který jsme pro Vás připravili.

Pro zájemce je k dispozici i leták - návod na testování testy SejoyGenrui.Povinnost nosit ochranu dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví obecně platí, že

 • žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (aktuálně respirátor), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;
 • pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně;
 • při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává pro všechny stejný režim jako doposud ("respirátor" třídy FFP2 / KN95 nebo vyšší - přesná specifikace stanových ochranných prostředků i výjimky z jejich nošení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR)

Z výše uvedených pravidel existují výjimky, např. v případě doložených zdravotních důvodů.Vítězství v celostátní soutěži Účetní tým 2021

V úterý 22. června se konalo finále celostátní soutěže o nejlepší účetní tým složený z žáků obchodních akademií a ekonomických lyceí. Do velkého finále ze základních kol postoupilo
14 nejlepších týmů z celé České republiky a mezi nimi byl i tým naší školy složený z Elišky Lienertové, Kristýny Kučerové a Lucie Kosíkové.

Děvčata v 1. části soutěže řešila 5 případových studií zaměřených na různorodou účetní problematiku. Při řešení prokázala výborné znalosti a schopnost logického uvažování a 
z 325 možných bodů dosáhla 314 bodů a tuto část soutěže vyhrála.

2. část finálového kola proběhla formou hry Riskuj. Děvčata v ní ke svým skvělým účetním znalostem přidala i výbornou taktiku a všechny ostatní zúčastněné týmy s přehledem porazila.

Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Vzhledem k tomu, že v soutěži Účetní tým naše škola zvítězila již v loňském školním roce, stáváme se pro ostatní účastníky v dalších letech opravdu silným soupeřem.

Účetní tým 03.JPGVítězství v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Ve středu 7. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše žákyně Šárka Švecová (3. B) a Barbora Švecová (3. C), zdárné řešitelky kola školního i obvodního, dosáhly v krajském kole obdivuhodného úspěchu. Nezalekly se silné konkurence a výborně si poradily se zapeklitými úkoly jazykové části i slohovou prací. Barboře Švecové se podařilo s přehledem porazit všech 26 dalších účastníků krajského kola OČJ a výsledkem je krásné 1. místo!!! Gratulovat však můžeme také Šárce Švecové, jejíž 9. místo považujeme rozhodně za chvályhodné. Děkujeme oběma žákyním za vzornou reprezentaci naší školy a Báře přejeme mnoho štěstí v ústředním kole!Vítězství v on-line části celostátní soutěže v účetnictví Má dáti dal 2021

Do celostátní soutěže Má dáti dal 2021 se navzdory distanční výuce přihlásilo 82 žáků z 31 obchodních akademií z celé České republiky. Naše škola přihlásila 3 žáky a jejich umístění je fantastické. Obsadili první tři místa - Anna Mikysková (1. místo), Lukáš Talman (2. místo) a David Louis (3. místo). Gratulujeme moc! Škoda, že epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční formě ve Znojmě.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.