Aktuality

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

pondělí 19. 10.     8:00 - 11:30 h a 12:30 - 15:00 h
úterý   20. 10.     8:00 - 11:30 h a 12:30 - 15:00 h
středa 21. 10.     8:00 - 11:30 h a 12:30 - 15:00 h
čtvrtek   22. 10.     8:00 - 11:30 h a 12:30 - 15:00 h
pátek 23. 10.     8:00 - 11:30 h a 12:30 - 14:00 h
úterý   27. 10.     8:00 - 12:00


Žádáme Vás, abyste před tím, než školu osobně navštívíte, napsali e-mail na cao8@cao8.cz a v něm uvedli, co potřebujete vyřídit. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom to pro Vás předem, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.Volné dny pro žáky

Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na 26. a 27. října 2020 stanoveny volné dny pro žáky. To znamená, že v tyto dny nebude probíhat výuka.Omezení provozu školy - přechod na distanční způsob vzdělávání

Na základě nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy č. 15/2020 a následně usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 dochází k omezení provozu školy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků, a to od 5. 10. do 1. 11. 2020.

V uvedeném období (s výjimkou volných dnů a školních prázdnin) bude škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem v souladu s pravidly stanovenými školním řádem.Povinnost nosit roušku

Od pátku 18. 9. 2020 je zavedena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ("roušku") jak ve společných prostorech školy, tak ve třídách (včetně vyučování, s výjimkou tělesné výchovy).Omezení vstupu do budovy školy

Třetím osobám (tj. všem mimo zaměstnanců a žáků školy) bude od 7. září 2020 umožněn vstup do budovy školy pouze po předchozím objednání (telefonickém nebo elektronickém). Tyto osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. roušku).Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.