Aktuality

Rozřazovací testy z anglického jazyka

Náhradní termín testu z anglického jazyka pro přijaté uchazeče na obor vzdělání Ekonomické lyceum je stanoven na středu 5. června 2019 od 11:15 hodin.Projektové týdny

Ve dnech 20. - 31. května 2019, tj. v době ústních maturitních zkoušek a odborných praxí, mají žáci 1. a 2. ročníku tzv. projektové týdny.

V této době tedy neprobíhá vyučování podle pravidelného rozvrhu, ale jiné aktivity, které souvisí s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy.

Časový rámec jednotlivých aktivit je následující:

 • pondělí 20. 5. 2019
  • 1. roč.: 9:00 - 13:30 h ve škole
  • 2. roč.: 9:30 - 11:30 h ve škole
 • úterý 21. 5. 2019
  • 1. roč.: 9:00 - 12:30 h ve Stromovce
  • 2. roč.: 8:15 - 11:00 h ve škole
 • středa 22. 5. 2019
  • 1. roč.: 9:00 - 12:00 h v oboře Hvězda
  • 2. roč.: 8:15 - 12:05 h ve škole
 • čtvrtek 23. 5. 2019
  • 1. roč.: 8:30 - 11:00 h / 10:30 - 13:00 h v beachklubu Ládví
  • 2. roč.: 8:15 - 12:05 h ve škole
 • pátek 24. 5. 2019
  • 1. roč.: 9:00 - 12:30 h ve škole
  • 2. roč.: 8:15 - 11:30 h ve škole

Žáci mají bližší informace na školním Moodle.Výsledky písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

Výsledky jsou maturantům zasílány e-mailem bezprostředně poté, co je škola obdrží od CERMATu. V současné době byly rozeslány:

 • záznamy o hodnocení:
  • písemné práce z českého jazyka a literatury
  • písemné práce z ruského jazyka
  • písemné práce z německého jazyka
  • písemné práce z anglického jazyka
 • výpis výsledků didaktických testů (ze všech předmětů)Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole je od 29. 4. 2019 zveřejněný pro denní formu vzdělávání:

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole je od 29. 4. 2019 zveřejněný pro dálkovou formu vzdělávání:Stanovení termínu maturitních zkoušek

Ředitelka školy stanovila termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek konaných v jarní zkušebním období 2019. Praktické zkoušky z odborných předmětů se budou konat 25. a 26. dubna 2019, ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat od 20. do 29. května 2019.

Žáci, kteří konají praktickou zkoušku z odborných předmětů nebo ústní zkouška opakovaně (v opravném či náhradním termínu), kontaktují zástupce ředitelky školy Ing. Kučeru, aby jim sdělil přesný čas zkoušky.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.