Aktuality

Třídní schůzky 1. ročníku

Již druhé třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou v úterý 11. 9. 2018 od 16:00 hodin.Konzultace na dálkové formě vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018 ve 14:00 hodin.Maturitní zkoušky - podzimní období 2018

Termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2018:

 • praktická zkouška z odborných předmětů:
  • pondělí 10. září 2018 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h v učebně 108
 • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
  • úterý 18. září 2018
   • maturanti z 4. A a D5. A - příchod v 8:15 h, učebna 412
   • maturanti z 4. B a 4. F - příchod v 7:40 h, učebna 415
   • maturanti z 4. C - příchod v 8:45 h, učebna 415
   • maturanti z 4. E - příchod v 10:45 h, učebna 415

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 se konaly od 3. do 5. září 2018 dle jednotného zkušebního schématu, které určilo a zveřejnilo MŠMT (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).

Výsledky maturitních zkoušek

Výpis výsledků didaktických testů byl žákům, kteří DT konali, rozeslán 10. 9. 2018 e-mailem prostřednictvím IS Certis.
Hodnocení písemných prací rozesíláme e-mailem (prostřednictvím IS Certis) dotčeným žákům bez zbytečného odkladu poté, jakmile je CERMAT zpřístupní škole.
Výsledky praktické zkoušky z odborných předmětů vyhlásí předseda zkušební komise na závěr ústních maturitních zkoušek dne 18. září 2018.
Jakmile bude pro úspěšné maturanty připraveno maturitní vysvědčení, obdrží od nás e-mail.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.