Aktuality

Volné dny pro žáky ("ředitelské volno")

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z organizačních důvodů volné dny pro žáky ve dnech 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024.Termíny maturitních zkoušek v jarním období roku 2024

Ředitelka školy stanovila následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2024:
Písemná práce:

  • 22. dubna 2024 - český jazyk a literatura (začátek 11:20 h)
  • 23. dubna 2024 - cizí jazyk (začátek v 9:15 h pro NJ, RJ, FJ a ŠJ, v 11:20 h pro AJ)

Praktická zkouška z odborných předmětů:

  • 25. dubna 2024 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
  • 26. dubna 2024 - 4. A a D5. A

Ústní zkoušky:

  • 20. - 23. května 2024 - 4. B, 4. D, 4. F
  • 27. května 2024 - D5. A
  • 27. - 30. května 2024 - 4. A, 4. C, 4. E

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) určilo MŠMT takto:

  • 2. května 2024 - matematika, anglický jazyk
  • 3. května 2024 - český jazyk a literatura
  • 6. května 2024 - německý jazyk, ruský jazyk

Pozvánky ke konání písemných částí maturitní zkoušky (písemných prací, praktické zkoušky a didaktických testů) byly přihlášeným maturantům zaslány elektronicky 12. 4. 2024.Vítězství v celostátní soutěži s názvem "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost"

11. ročník soutěže vyhlášené Masarykovým demokratickým hnutím ve spolupráci s MŠMT měl za cíl přiblížit žákům osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a jeho význam pro součastnou dobu. Žákyně naší školy Lucie Hlavičková z třídy 4. A svým vítězstvím ukázala nejen své schopnosti, ale také hluboký zájem o historii a odkaz našeho prvního prezidenta. Lucii k vítězství moc gratulujeme a děkujeme ji za vzornou reprezentaci školy.Zlato ze soutěže v psaní na klávesnici

V pátek 12. května 2023 se naši nejlepší žáci zúčastnili tradičního Májového turnaje v psaní na klávesnici pro žáky 1. ročníků, který pořádala OA Hovorčovická. Ve velké konkurenci 52 soutěžících ze 14 škol z Prahy a Středočeského kraje se umístil na 1. místě náš žák Ricardo Daniel García z 1. F, skvělým výkonem 309 úhozů za minutu, psal bez chyby, na 12. místě Martin Brouček z 1. E, na 26. místě Klára Nedvědová z 1. F. V soutěži týmů se umístili na 3. místě ze 17. Gratulujeme!

Májový turnaj 2023_05_12.jpg


.2. místo v celostátní soutěži v účetnictví

Zásluhou Adély Hrubantové a Veroniky Hovorkové se naše škola umístila na úžasném 2. místě v celostátní účetní soutěži MÁ DÁTI - DAL 2023. Adéla k tomu přidala ještě skvělé 3. místo v kategorii jednotlivců. GRATULUJEME!!

A to není zdaleka jediný úspěch, kterého naši žáci dosáhli - podívejte se!Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.