Aktuality

Stanovení termínu maturitních zkoušek

Ředitelka školy stanovila termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek konaných v jarní zkušebním období 2019. Praktické zkoušky z odborných předmětů se budou konat 25. a 26. dubna 2019, ústní zkoušky společné i profilové části se budou konat od 20. do 29. května 2019.Celopražská ekonomická soutěž

V pátek 13. prosince 2018 se na naší škole uskutečnil již 19. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky čtvrtých ročníků ze 40 pražských škol.

Na realizaci této soutěže a úhradu výdajů spojených s jejím konáním byl již pojedenácté získán grant z Magistrátu hl. m. Prahy.

Za každou školu soutěžil jeden tříčlenný tým, který řešil všechny úlohy společně. Soutěže se zúčastnili také žáci z pořádající školy, jejich výsledky se však nezapočítával do celkové výsledkové listiny. Tito žáci prokázali dobré výsledky, a proto byli odměněni z Nadačního fondu při ČAO Dr. E. Beneše.

Část soutěže probíhala formou testů na PC (výběr správných variant a část formou otevřených úloh. Poslední část soutěže byla věnována prezentacím. Prezentace hodnotili sami účastníci, kteří tak rozhodli o konečném pořadí soutěžících.

Členové nejlepších týmů byli odměněni hodnotnými cenami (tablety, bezdrátová sluchátka, power banky a flashdisky), navíc všichni soutěžící obdrželi upomínkové předměty a malé občerstvení.

Všem zúčastněným týmům děkujeme!Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2019 bylo ukončeno .

Žáci posledního ročníku obdrželi přihlášku k MZ od svého třídního učitele.
Maturanti, kteří chtěli konat opravnou zkoušku, si přišli pro přihlášku osobně .Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek (včetně případného doporučení pro žáky s PUP) byl 3. 12. 2018.

Pro přihlášené maturanty byl od pondělí 10. prosince 2018 připraven v sekretariátu k převzetí výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14. 11. 2018 do 27. 3. 2019 v době od 14:30 do 15:15 hodin (český jazyk a literatura) a od 15:25 do 16:55 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu.

Zájemci vyplní a odešlou přihlášku nejpozději do 9. 11. 2018. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.