Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Class
Teacher
Classroom
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Soldát Luboš
1
7:30 - 8:15
2
8:20 - 9:05
3
9:15 - 10:00
4
10:20 - 11:05
5
11:15 - 12:00
6
12:10 - 12:55
7
13:00 - 13:45
8
13:50 - 14:35
9
14:35 - 15:20
10
15:20 - 16:05
11
16:05 - 16:50
12
16:50 - 17:35
Mon 15/4
School holidays
Tue 16/4
2.B 2.sk
307
INF
1.E 2.sk
307
INF
3.C 1.sk
13
INF
2.C 2.sk
202
INF
2.E 2.sk
102
INF
2.B 1.sk
S4
INF
2.P
Wed 17/4
1.F 2.sk
202
INF
3.E 2.sk
S3
INF
2.A 1.sk
S3
INF
2.C 2.sk
13
INF
4.B INF
4.C INF
4.D INF
4.F INF
S1
INT
4.B INF
4.C INF
4.D INF
4.F INF
S1
INT
3.P
Suplovací pohotovost Poh
Thu 18/4
2.B 1.sk
307
INF
2.E TEVh
2.F TEVh
T
TEV
2.E TEVh
2.F TEVh
T
TEV
2.A TEVh
2.B TEVh
T
TEV
2.A TEVh
2.B TEVh
T
TEV
3.P
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri 19/4
2.E 2.sk
102
INF
1.E 2.sk
12
INF
2.F 1.sk
S1
INF
1.F 2.sk
202
INF
Suplovací pohotovost Poh
Powered by