IS Merkur - dálková forma vzdělávání

Informace pro žáky

dálkové formy vzdělávání


IS


Dokumenty a formuláře

  • Schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním období roku 2021 ve třídě dálkové formy vzdělávání, včetně Přílohy č. 1Přílohy č. 2
  • Informace ředitelky školy v souvislosti s dodatkem k opatření obecné povahy, kterým se upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.