IS Merkur - dálková forma vzdělávání

Informace pro žáky

dálkové formy vzdělávání


IS


Dokumenty a formuláře

  • Přehled maturitních témat pro jarní a podzimní zkušební období 2020 v dálkové formě vzdělávání (formát PDF), včetně nabídky zkoušek profilové části MZ
  • Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (formát PDF), platný pro jarní a podzimní zkušební období 2020
  • Pro maturanty - Šablona vlastního seznamu literárních děl (formát xls)
  • Přehled témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků ve společné části maturitní zkoušky, platný pro jarní a podzimní zkušební období 2020 (formát PDF)
  • Stanovení termínů maturitních zkoušek - ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části - jarní zkušební období 2020 (formát PDF)