IS Merkur - denní forma vzdělávání

Informace pro žáky a rodiče

denní formy vzdělávání


IS


Webová aplikace Bakalářů (dříve internetová žákovská knížka) zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Dokumenty a formuláře

Maturitní zkoušky