IS Merkur - denní forma vzdělávání

Informace pro žáky a rodiče

denní formy vzdělávání


IS


Webová aplikace Bakalářů (dříve internetová žákovská knížka) zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Dokumenty a formuláře

  • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2023 v denní formě vzdělávání včetně přílohy č. 1 (formát PDF) - obor Ekonomické lyceum
  • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2023 v denní formě vzdělávání včetně přílohy č. 1 (formát PDF) - obor Obchodní akademie
    • Příloha č. 2 - Maturitní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (formát PDF), platný pro jarní a podzimní zkušební období 2023 - obor Ekonomické lyceum a Obchodní akademie
    • Pro maturanty - Šablona vlastního (žákovského) seznamu literárních děl (formát xls)