IS Merkur - denní forma vzdělávání

Informace pro žáky a rodiče

denní formy vzdělávání


IS


Internetová žákovská knížka je součást systému Bakaláři, která zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.
LOGIN = Přihlašovací jméno i heslo pište malými písmeny. Prostředí je optimalizováno pro Internet Explorer verze 9.

Dokumenty a formuláře