IS Merkur - denní forma vzdělávání

Informace pro žáky a rodiče

denní formy vzdělávání


IS


Webová aplikace Bakalářů (dříve internetová žákovská knížka) zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.

Dokumenty a formuláře

  • Schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním období roku 2021 ve třídách oboru vzdělání Obchodní akademie a ve třídách oboru vzdělání Ekonomické lyceum, včetně Přílohy č. 1Přílohy č. 2
  • Informace ředitelky školy v souvislosti s dodatkem k opatření obecné povahy, kterým se upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.