IS Merkur - denní forma vzdělávání

Informace pro žáky a rodiče

denní formy vzdělávání


IS


Internetová žákovská knížka je součást systému Bakaláři, která zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči.
LOGIN = Přihlašovací jméno i heslo pište malými písmeny. Prostředí je optimalizováno pro Internet Explorer verze 9.

Dokumenty a formuláře

  • Přehled maturitních témat pro jarní a podzimní zkušební období 2020 v denní formě vzdělávání (formát PDF), včetně nabídky zkoušek profilové části MZ - obor Ekonomické lyceum
  • Přehled maturitních témat pro jarní a podzimní zkušební období 2020 v denní formě vzdělávání (formát PDF), včetně nabídky zkoušek profilové části MZ - obor Obchodní akademie
  • Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (formát PDF), platný pro jarní a podzimní zkušební období 2020
  • Pro maturanty - Šablona vlastního seznamu literárních děl (formát xls)
  • Přehled témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků ve společné části maturitní zkoušky, platný pro jarní a podzimní zkušební období 2020 (formát PDF) - obor Ekonomické lyceum a Obchodní akademie
  • Stanovení termínů maturitních zkoušek - ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části - jarní zkušební období 2020 (formát PDF)
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - pro maturanty (formát PDF)
  • Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním období roku 2020 ve třídách oboru vzdělání Obchodní akademie a ve třídách oboru vzdělání Ekonomické lyceum