Všechny události

ČERVEN 2022
30.6. čtvrtek

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

SRPEN 2022
25.8. - 31.8. čtvrtek - středa

Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky pro žáky, kteří nebyli hodnoceni, resp. neprospěli ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

ZÁŘÍ 2022
1.9. čtvrtek

zahájení školního roku - v 7:30 h denní forma vzdělávání, ve 14:00 h dálková forma vzdělávání

1.9. - 2.9. čtvrtek - pátek

podzimní termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky

5.9. pondělí

podzimní termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky

7.9. středa

zahájení konzultací na 1. pololetí podle pravidelného rozvrhu

8.9. čtvrtek

maturitní zkoušky (podzimní období) - praktická zkouška z odborných předmětů (příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h)

13.9. úterý

třídní schůzky 1. ročníků od 17:00 h

14.9. středa

ústní maturitní zkoušky (podzimní období)

28.9. středa

státní svátek

ŘÍJEN 2022
4.10. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

26.10. - 27.10. středa - čtvrtek

podzimní prázdniny

28.10. pátek

státní svátek

LISTOPAD 2022
8.11. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky a plenární schůze Rady rodičů od 18:00 hodin

17.11. čtvrtek

státní svátek

24.11. - 26.11. čtvrtek - sobota

účast na přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2022 v Kongresovém centru Praha, stánek č. 139

29.11. - 30.11. úterý - středa

Den otevřených dveří (od 16:00 do 18:00 hodin)

PROSINEC 2022
1.12. čtvrtek

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2023

23.12. - 2.1. pátek - pondělí

vánoční prázdniny
Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2023!

LEDEN 2023
3.1. úterý

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

4.1. středa

konec konzultací za I. pololetí

18.1. středa

zahájení konzultací na II. pololetí

20.1. pátek

ukončení klasifikace za 1. pololetí

24.1. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

31.1. úterý

Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

31.1. úterý

zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

ÚNOR 2023
3.2. pátek

jednodenní pololetní prázdniny

BŘEZEN 2023
13.3. - 19.3. pondělí - neděle

jarní prázdniny

29.3. středa

reprezentační ples - dekorování maturantů a imatrikulace žáků 1. ročníku - PŘEDPOKLAD

31.3. pátek

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

DUBEN 2023
4.4. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

6.4. čtvrtek

Velikonoční prázdniny

7.4. pátek

Velký pátek

10.4. pondělí

Velikonoční pondělí

17.4. pondělí

ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

28.4. pátek

nejzazší termín, do kdy se žáci 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět a žáci 3. roč. EL na seminář

KVĚTEN 2023
2.5. - 26.5. úterý - pátek

čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

15.5. - 26.5. pondělí - pátek

dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

23.5. úterý

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. B, 4. C a 4. E v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2) - PŘEDPOKLAD

30.5. úterý

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. A, 4. D a 4. E - v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2) - PŘEDPOKLAD

ČERVEN 2023
23.6. pátek

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

25.6. neděle

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

29.6. čtvrtek

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 8:20 h)
úklid

30.6. pátek

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku