Všechny události

SRPEN 2023
28.8. - 31.8. pondělí - čtvrtek

Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky pro žáky, kteří nebyli hodnoceni, resp. neprospěli ve 2. pololetí školního roku 2022/2023

ZÁŘÍ 2023
4.9. pondělí

zahájení školního roku - v 7:30 h denní forma vzdělávání, ve 13:30 h dálková forma vzdělávání

4.9. - 6.9. pondělí - středa

podzimní termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky

6.9. středa

zahájení konzultací na 1. pololetí podle pravidelného rozvrhu

8.9. pátek

maturitní zkoušky (podzimní období) - praktická zkouška z odborných předmětů (příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h)

11.9. pondělí

maturitní písemné práce z ČJL a cizích jazyků (podzimní zkušební období)

12.9. úterý

třídní schůzky 1. ročníků od 17:00 h

15.9. pátek

ústní maturitní zkoušky (podzimní období) vč. vyhlášení hodnocení praktické maturitní zkoušky a písemných prací

28.9. čtvrtek

státní svátek

ŘÍJEN 2023
3.10. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

26.10. - 27.10. čtvrtek - pátek

podzimní prázdniny

28.10. sobota

státní svátek

LISTOPAD 2023
14.11. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky a plenární schůze Rady rodičů od 18:00 hodin

17.11. pátek

státní svátek

23.11. - 25.11. čtvrtek - sobota

účast na přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2023 v Kongresovém centru Praha, stánek č. 139

28.11. - 29.11. úterý - středa

Den otevřených dveří (od 16:00 do 18:00 hodin)

PROSINEC 2023
1.12. pátek

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2024

13.12. středa

konec konzultací za I. pololetí

21.12. - 22.12. čtvrtek - pátek

volné dny pro žáky ("ředitelské volno")

23.12. - 2.1. sobota - úterý

vánoční prázdniny
Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2024!

LEDEN 2024
3.1. středa

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

10.1. středa

zahájení konzultací na II. pololetí

12.1. pátek

reprezentační ples - dekorování maturantů a imatrikulace žáků 1. ročníku

26.1. pátek

ukončení klasifikace za 1. pololetí

30.1. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

31.1. středa

Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

31.1. středa

zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

ÚNOR 2024
2.2. pátek

jednodenní pololetní prázdniny

5.2. - 11.2. pondělí - neděle

jarní prázdniny

BŘEZEN 2024
27.3. středa

nejzazší termín, do kdy se žáci 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět a žáci 3. roč. EL na seminář

28.3. čtvrtek

Velikonoční prázdniny

29.3. pátek

Velký pátek

31.3. neděle

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

DUBEN 2024
1.4. pondělí

Velikonoční pondělí

9.4. úterý

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

17.4. středa

ukončení klasifikace a výuky žáků 5. ročníku (dálková FV)

18.4. čtvrtek

ukončení klasifikace a výuky žáků 4. ročníku (denní FV)

KVĚTEN 2024
6.5. - 31.5. pondělí - pátek

čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

20.5. - 31.5. pondělí - pátek

dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

28.5. úterý

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. B, 4. D a 4. F v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2)

ČERVEN 2024
4.6. úterý

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. A, 4. C a 4. E - v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2)

21.6. pátek

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

25.6. úterý

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

27.6. čtvrtek

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 8:20 h)
úklid

28.6. pátek

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku