Kariéra

Volná pracovní místa

Pro příští školní rok přijmeme učitele/učitelku hospodářského zeměpisu.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail: cao8@cao8.cz

Souhlas

Zasláním životopisu příspěvkové organizaci Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Ressslova 8, se sídlem Praha 2, Resslova 8, dáváte této společnosti, jako správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutím osobních údajů zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost.

Souhlas udělujete v rozsahu osobních údajů ve Vašem životopise, pro účely výběrového řízení na pozici učitele střední školy a na dobu trvání výběrového řízení na tuto pozici, nebude-li dohodnuto něco jiného. Vaše osobní údaje bude zpracovávat výše uvedená příspěvková organizace, a to ve svých prostorách automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci.

Poskytnutí Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné, nicméně neposkytnutím se vyřazujete z možnosti účastnit se výběrového řízení na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

V souladu s ustanovením § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, a budete-li se domnívat, že výše uvedená příspěvková organizace zpracovává Vaše údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo s právními předpisy, máte dále právo žádat výše uvedenou příspěvkovou organizaci prostřednictvím kontaktních údajů v tomto inzerátu o vysvětlení, respektive odstranění takto vzniklého stavu.