Kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název školy dle zřizovací listiny

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Adresa školy

Resslova 8, Praha 2, 120 00

Další údaje

IČ: 00638463
IZO: 000638463
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Hlavní město Praha

Vedení školy

Ing. Dagmar Krutská – ředitelka školy

Ing. Renata Dvořáčková – zástupkyně ředitelky školy

Ing. Martin Kučera – zástupce ředitelky školy

Bc. Lenka Staňková – zástupkyně ředitelky školy

Kontakty

Telefon do sekretariátu školy: 224 923 980, 224 917 774

E-mail (elektronická adresa podatelny): cao8@cao8.cz
Identifikátor datové schránky: cfbxgxz

Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny podatelny (sekretariátu) jsou v pracovní dny (mimo prázdniny) stanoveny takto:

pondělí   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
úterý   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
středa   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
čtvrtek   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
pátek   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h


V době hlavních (letních) prázdnin od 1. 7. do 23. 8. 2024 jsou úřední hodiny pouze ve dnech 1. - 4. 7., 10. 7., 15. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8. a 21. 8. 2024, a to v době 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h.

Pro kontaktování využijte prosím e-mailovou adresu cao8@cao8.cz, kontaktní formulář níže bohužel není z technických důvodů funkční.

* povinné položky

Další kontakty

Školní psycholog - Mgr. Lenka Somolová
konzultační hodiny školního psychologa po předchozí domluvě:

úterý   12:00 - 17:30 h
čtvrtek   14:00 - 17:00 h
pátek   9:00 - 13:00 h (nepravidelně)


Výchovný poradce - Mgr. Linda Jirasová
konzultační hodiny výchovného poradce (popř. v jiný čas dle domluvy):

úterý   14:00 - 15:30 h
čtvrtek   10:20 - 11:05 h


Školní metodik prevence - Mgr. Irena Ročková
konzultační hodiny školního metodika prevence po předchozí domluvě
Elektronická schránka důvěry v rámci projektu Nenech to být

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - JUDr. David Borovec, gdpr@cao8.cz, telefon: 224 911 099

E-maily na vyučující


ČASTO VYHLEDÁVANÉ INFORMACE

Stejnopis vysvědčení

Jste absolventem či absolventkou školy a ztratil(a) jste ročníkové nebo maturitní vysvědčení? Samozřejmě Vám vystavíme jeho stejnopis. Budeme od Vás potřebovat písemnou žádost (viz dále) a poplatek. Kontaktujte prosím paní Voštovou (tel. 224 923 980), která s Vámi dohodne detaily. V naší spisovně jsou podklady pro stejnopisy vysvědčení absolventů školy od roku 1970 (pro předcházející roky se obraťte na Archiv hlavního města Prahy).
Žádost o vystavení stejnopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vystavení stejnopisu ročníkového vysvědčení
Europass pro absolventy

Potvrzení o studiu pro absolventy

Potřebujete po letech doložit, od kdy do kdy jste u nás studovali? Vyhledáme tyto údaje v naší evidenci a vystavíme Vám potvrzení. Budeme od Vás potřebovat písemnou žádost (viz dále) a poplatek. Kontaktujte prosím paní Voštovou (tel. 224 923 980), která s Vámi dohodne detaily. V naší spisovně jsou podklady pro vystavení potvrzení absolventům školy od roku 1970 (pro předcházející roky se obraťte na Archiv hlavního města Prahy).
Žádost o potvrzení o vzdělávání

Nenašli jste potřebnou informaci nebo formulář? Zavolejte nám, rádi Vám poradíme.

Žáci, zákonní zástupci žáků a veřejnost se na školu často obrací s nejrůznějšími typy žádostí. Každá žádost musí obsahovat následující údaje:

  • označení žadatele (jméno, příjmení, datum narození, třída a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování)
  • označení školy
  • co žadatel žádá (např. přerušení vzdělávání, uvolnění z vyučování)
  • doplňující údaje (např. zdůvodnění, doba přerušení)
  • vlastnoruční podpis žadatele (resp. podpis zákonného zástupce a souhlas nezletilého žáka)

V případě nejasností kontaktujte školu, vyhnete se tak zbytečnému zdržení při vyřizování žádosti.


INFORMACE o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Doručovací adresa: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Resslova 8, Praha 2, 120 00

Funkci podatelny vykonává na výše uvedené adrese sekretariát školy. Na podatelně jsou přijímána podání dokumentů v analogové (listinné) podobě i dokumentů v digitální podobě doručované na technických nosičích dat.

Úřední hodiny podatelny - viz výše

Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

Podání dokumentů v digitální podobě (datovou zprávu) je možné učinit těmito způsoby: a) zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny, b) prostřednictvím informačního systému datových schránek, c) na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Elektronická adresa podatelny: cao8@cao8.cz
ID datové schránky: cfbxgxz

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:
Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě doručených na elektronickou adresu podatelny a prostřednictvím systému datových schránek: ++ Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesilatele (pokud je znám) k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna potvrzení o doručení dokumentu. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času doručení dokumentu a charakteristiku datové zprávy, v níž byl dokument obsažen, umožňující její identifikaci. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně doručena a podání je nezbytné zopakovat. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro), XLS/XLSX, ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty: PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty: MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF.

Zvukové dokumenty: MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM.

Databáze: XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).