Kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název školy dle zřizovací listiny

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Adresa školy

Resslova 8, Praha 2, 120 00

Další údaje

IČ: 00638463
IZO: 000638463
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Hlavní město Praha

Vedení školy

Ing. Dagmar Krutská – ředitelka školy

Ing. Renata Dvořáčková – zástupkyně ředitelky školy

Ing. Martin Kučera – zástupce ředitelky školy

Bc. Lenka Staňková – zástupkyně ředitelky školy

Kontakty

Telefon do sekretariátu školy: 224 923 980, 224 917 774

E-mail (elektronická adresa podatelny): cao8@cao8.cz
Identifikátor datové schránky: cfbxgxz

Kontaktní formulář

Napište nám

* povinné položky

Další kontakty

Výchovný poradce - Mgr. Šimona Lisá
Školní metodik prevence - Mgr. Irena Ročková
Elektronická schránka důvěry v rámci projektu Nenech to být
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - JUDr. David Borovec, gdpr@cao8.cz, telefon: 224 911 099
E-maily na vyučující


ČASTO VYHLEDÁVANÉ INFORMACE

Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny podatelny (sekretariátu) jsou stanoveny takto:

pondělí 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
úterý   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
středa 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 17:00 h
čtvrtek   8:00 - 12:00 h a 13:00 - 15:00 h
pátek 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 14:00 h


Zájemce o vstup do budovy školy žádáme, aby si přesný termín návštěvy domluvili telefonicky nebo e-mailem předem. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom pro Vás vše potřebné, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.

Stejnopis vysvědčení

Jste absolventem či absolventkou školy a ztratil(a) jste ročníkové nebo maturitní vysvědčení? Samozřejmě Vám vystavíme jeho stejnopis. Budeme od Vás potřebovat písemnou žádost (viz dále) a poplatek. Kontaktujte prosím paní Voštovou (tel. 224 923 980), která s Vámi dohodne detaily. V naší spisovně jsou podklady pro stejnopisy vysvědčení absolventů školy od roku 1970 (pro předcházející roky se obraťte na Archiv hlavního města Prahy).
Žádost o vystavení stejnopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vystavení stejnopisu ročníkového vysvědčení

Potvrzení o studiu pro absolventy

Potřebujete po letech doložit, od kdy do kdy jste u nás studovali? Vyhledáme tyto údaje v naší evidenci a vystavíme Vám potvrzení. Budeme od Vás potřebovat písemnou žádost (viz dále) a poplatek. Kontaktujte prosím paní Voštovou (tel. 224 923 980), která s Vámi dohodne detaily. V naší spisovně jsou podklady pro vystavení potvrzení absolventům školy od roku 1970 (pro předcházející roky se obraťte na Archiv hlavního města Prahy).
Žádost o potvrzení o vzdělávání

Nenašli jste potřebnou informaci nebo formulář? Zavolejte nám, rádi Vám poradíme.

Žáci, zákonní zástupci žáků a veřejnost se na školu často obrací s nejrůznějšími typy žádostí. Každá žádost musí obsahovat následující údaje:

  • označení žadatele (jméno, příjmení, datum narození, třída a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování)
  • označení školy
  • co žadatel žádá (např. přerušení vzdělávání, uvolnění z vyučování)
  • doplňující údaje (např. zdůvodnění, doba přerušení)
  • vlastnoruční podpis žadatele (resp. podpis zákonného zástupce a souhlas nezletilého žáka)

V případě nejasností kontaktujte školu, vyhnete se tak zbytečnému zdržení při vyřizování žádosti.

INFORMACE o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Doručovací adresa: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Resslova 8, Praha 2, 120 00

Funkci podatelny vykonává na výše uvedené adrese sekretariát školy. Na podatelně jsou přijímána podání dokumentů v analogové (listinné) podobě i dokumentů v digitální podobě doručované na technických nosičích dat.

Úřední hodiny podatelny - viz výše

Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

Podání dokumentů v digitální podobě (datovou zprávu) je možné učinit těmito způsoby: a) zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny, b) prostřednictvím informačního systému datových schránek, c) na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Elektronická adresa podatelny: cao8@cao8.cz
ID datové schránky: cfbxgxz

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:
Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě doručených na elektronickou adresu podatelny a prostřednictvím systému datových schránek: ++ Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesilatele (pokud je znám) k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna potvrzení o doručení dokumentu. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času doručení dokumentu a charakteristiku datové zprávy, v níž byl dokument obsažen, umožňující její identifikaci. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně doručena a podání je nezbytné zopakovat. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro), XLS/XLSX, ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty: PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty: MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF.

Zvukové dokumenty: MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM.

Databáze: XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).