Aktuality

Informace pro žáky 1. ročníku

Do 31. 8. 2022 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již ve čtvrtek 30. 6. 2022, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámí se s budovou školy apod.
Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2022. Do 31. 8. 2022 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.
Třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou v úterý 13 9. 2022 od 17:00 hodin.
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se uskuteční 5. 10. - 7. 10. 2022 ve Zbraslavicích, v rekreačním a sportovním areálu U Starého rybníka.Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2021/2022 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 25. 8. do 31. 8. 2022. Konkrétní termín je uvedený ve webové aplikaci Bakalářů a byl sdělen žákům prostřednictvím třídního učitele na konci června (nepřítomní žáci byli informováni dopisem).
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu (tzn. nedostaví se ke zkoušce ve stanoveném termínu), neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky dálkové formy vzdělávání

Ve školním roce 2022/2023 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022 ve 14:00 hodin.Stupně vítězů na veletrhu JA firem

Gratulujeme našim žákům Miloši Nováčkovi a Michalu Řezáčovi, kteří získali cenné kovy na veletrhu JA Expo dne 7. dubna 2022, a to v kategorii STEM projekt a Best business pitch.

2. místo veletrh 2022.jpg 3. místo veletrh 2022.jpg

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!Termíny maturitních zkoušek v podzimní období roku 2022

Ředitelka školy stanovila následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2022:

  • Praktická zkouška z odborných předmětů
    • čtvrtek 8. září 2022 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků
    • pátek 9. září 2022 - přesný čas zkoušek bude znám počátkem září 2022
  • Ústní zkoušky
    • středa 14. září 2022 - přesný čas zkoušek bude znám počátkem září 2022

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2022 se budou konat od 1. do 6. září 2022 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na https://maturita.cermat.cz/).Vítězství v soutěži Kubeliáda 2022

V historicky prvním ročníku celopražské ekonomické soutěže žáků 3. ročníku Kubeliáda 2022 náš tým ve složení Enkhlen Lkhgavasuren, Klára Šimonková a Lucie Rachačová zvítězil! Soutěž se skládala ze tří částí - znalostního testu z ekonomiky a účetnictví, ekonomického kvízu a prezentace na zadané téma. Gratulujeme!

Kubeliáda 2022 - vítězný tým.jpg1. MÍSTO V SOUTĚŽI LIDICE PRO 21. STOLETÍ

17. ročník mezinárodní vědomostní soutěže LIDICE PRO 21. STOLETÍ vyhrál žák naší školy Ondřej Švec. Současně získal také cenu poroty za literární esej. Ondřejovi velmi gratulujeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci školy.

1. místo.jpg
Esej.jpgVítězství v celostátní účetní soutěži

Ve dnech 22. a 23. března 2022 se 3 žákyně naší školy zúčastnily celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti - Dal Znojmo 2022. Máme obrovskou radost, že již třetí rok v řadě se nám podařilo soutěž opanovat! Eliška Lienertová soutěž vyhrála, Lucie Kosíková se umístila na skvělém 5. místě a celkově se naše škola umístila také na 1. místě.

diplom 1. místo Lienertová.jpg diplom MD-D 1. místo škola.jpg

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.