Ekonomické lyceum

skupinka 4.jpg


EKONOMICKÉ LYCEUM

Profil absolventa

Absolvent získá v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů znalosti v míře, která se blíží učivu na gymnáziích. To mu umožní širší volbu dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách. Kromě studia ekonomie, práva nebo cizích jazyků, může volit i studium historie, geografie, matematiky, přírodovědných předmětů, psychologie apod.

Absolvent získá klíčové dovednosti a odborné znalosti, na jejichž základě se může úspěšně zapojit do praxe a zvládnout profese středních ekonomických pracovníků. Ovládá dva světové jazyky, které dokáže používat nejen na úrovni běžné hovorové komunikace, ale umí pracovat i s jednoduchými odbornými texty. Bez problémů používá současné informační technologie.

Často hledáte

EL

Učební plán od 1. 9. 2022

Přehled vyučovaných předmětů dle ŠVP

EL

ŠVP

Školní vzdělávací program Manažerské lyceum

EL

Přijímací řízení

Počty otvíraných tříd, kritéria přijímacího řízení, formulář přihlášky a další

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ NA EKONOMICKÉM LYCEU

  • povinný základ tvoří český jazyk a komunikace, literatura a umění, anglický jazyk, dále si volí jazyk francouzský, německý, španělský nebo ruský, společenské vědy, člověk v dějinách, hospodářský zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekonomika, účetnictví, účetní software, právní teorie a výchova, informatika, písemná a elektronická komunikace a tělesná výchova
  • matematika je povinná ve všech ročnících
  • od třetího ročníku si žák podle svého zájmu volí z široké nabídky volitelných předmětů, např. anglický jazyk k mezinárodní zkoušce, mediální a jazyková kultura, úvod do psychologie, mikroekonomie, bankovnictví a pojišťovnictví