Kalendář

Minulé události

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

  • státní svátek

  • ústní maturitní zkoušky (podzimní období)

  • třídní schůzky 1. ročníků od 17:00 h

  • maturitní zkoušky (podzimní období) - praktická zkouška z odborných předmětů (příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h)

Co nás čeká v nejbližší době

podzimní prázdniny

státní svátek

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky a plenární schůze Rady rodičů od 18:00 hodin

státní svátek

účast na přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2022

Den otevřených dveří

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2023

vánoční prázdniny
Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2023!

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

konec konzultací za I. pololetí

Všechny události