Kalendář

Minulé události

  • slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty - PŘEDPOKLAD

  • dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

  • ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

  • čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

  • nejzazší termín, do kdy se žáci 1. roč. OA a 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět, žáci 3. roč. EL na seminář

Co nás čeká v nejbližší době

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty - PŘEDPOKLAD

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

mimořádný termín praktické zkoušky z odborných předmětů

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 7:30 h)
úklid

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, ve 12:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

Všechny události