Kalendář

Minulé události

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

  • státní svátek

  • ústní maturitní zkoušky (podzimní období) vč. vyhlášení hodnocení praktické maturitní zkoušky a písemných prací

  • třídní schůzky 1. ročníků od 17:00 h

  • maturitní písemné práce z ČJL a cizích jazyků (podzimní zkušební období)

Co nás čeká v nejbližší době

podzimní prázdniny

státní svátek

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky a plenární schůze Rady rodičů od 18:00 hodin

státní svátek

účast na přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2023 v Kongresovém centru Praha, stánek č. 139

Den otevřených dveří (od 16:00 do 18:00 hodin)

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2024

konec konzultací za I. pololetí

vánoční prázdniny
Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2024!

zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Všechny události