Kalendář

Minulé události

  • Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

  • zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

  • ukončení klasifikace za 1. pololetí

  • zahájení konzultací na II. pololetí

Co nás čeká v nejbližší době

jednodenní pololetní prázdniny

jarní prázdniny

reprezentační ples - dekorování maturantů a imatrikulace žáků 1. ročníku - PŘEDPOKLAD

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

Velikonoční pondělí

ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

nejzazší termín, do kdy se žáci 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět a žáci 3. roč. EL na seminář

Všechny události