Kalendář

Minulé události

  • lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

  • vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, ve 12:00 h pro dálkovou FV)
    hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

  • burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 7:30 h) - ZRUŠENO
    úklid

  • ukončení klasifikace nematuritních ročníků

  • nejzazší termín, do kdy se žáci 1. roč. OA a 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět, žáci 3. roč. EL na seminář

Co nás čeká v nejbližší době

Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky pro žáky, kteří nebyli hodnoceni, resp. neprospěli ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

zahájení školního roku - v 7:30 h denní forma vzdělávání, ve 13:30 h dálková forma vzdělávání

Všechny události