Kalendář

Minulé události

  • Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

  • jednodenní pololetní prázdniny

  • zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

  • ukončení klasifikace za 1. pololetí

Co nás čeká v nejbližší době

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

velikonoční prázdniny

Velký pátek

Velikonoční pondělí

ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

žáci 1. roč. OA a 2. roč. EL se přihlásí na volitelný předmět, žáci 3. roč. EL se přihlásí na seminář

čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty - PŘEDPOKLAD

Všechny události