Kalendář

Minulé události

  • vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
    hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

  • burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 8:20 h)
    úklid

  • lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

  • ukončení klasifikace nematuritních ročníků

  • slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. A, 4. C a 4. E - v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2)

Co nás čeká v nejbližší době

Všechny události