Kalendář

Minulé události

  • nejzazší termín, do kdy se žáci 1. roč. OA a 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět, žáci 3. roč. EL na seminář

  • Velikonoční pondělí

  • Velký pátek

  • velikonoční prázdniny

  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

Co nás čeká v nejbližší době

ukončení klasifikace nematuritních ročníků (předpoklad)

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 7:30 h)
úklid

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, ve 12:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

Všechny události