Kalendář

Minulé události

  • ukončení klasifikace a výuky žáků 5. ročníku (dálková FV)

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
    třídní schůzky od 18:00 hodin

  • Velikonoční pondělí

  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

  • Velký pátek

Co nás čeká v nejbližší době

ukončení klasifikace a výuky žáků 4. ročníku (denní FV)

čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. B, 4. D a 4. F v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2)

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. A, 4. C a 4. E - v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2)

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 8:20 h)
úklid

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

Všechny události