Kalendář

Minulé události

  • ukončení klasifikace za 1. pololetí

  • zahájení konzultací na II. pololetí

  • zahájení vyučování po vánočních prázdninách

  • vánoční prázdniny
    Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2021!

  • volné dny (opatřením MŠMT čj. MSMT-45767/2020-1)

Co nás čeká v nejbližší době

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

jednodenní pololetní prázdniny

Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

jarní prázdniny

reprezentační ples - dekorování maturantů

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

Velký pátek

Velikonoční prázdniny

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

Všechny události