Kalendář

Minulé události

  • ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

  • výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
    třídní schůzky od 18:00 hodin

  • Velikonoční prázdniny

  • Velký pátek

  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

Co nás čeká v nejbližší době

nejzazší termín, do kdy se žáci 1. roč. OA a 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět, žáci 3. roč. EL na seminář

čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty - PŘEDPOKLAD

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty - PŘEDPOKLAD

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 7:30 h)
úklid

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, ve 12:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

Všechny události