Kalendář

Minulé události

  • zahájení konzultací na II. pololetí

  • zahájení vyučování po vánočních prázdninách

  • vánoční prázdniny
    Přejeme klidné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2018!

  • vyhodnocení mezitřídní soutěže ve vánoční výzdobě učebny

  • konec konzultací za I. pololetí

Co nás čeká v nejbližší době

ukončení klasifikace za 1. pololetí

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

zhodnocení výsledků za I. pololetí, vydání výpisů z vysvědčení konec 1. pololetí

jednodenní pololetní prázdniny

jarní prázdniny

Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

reprezentační ples - dekorování maturantů a imatrikulace žáků 1. ročníku

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky od 18:00 hodin

velikonoční prázdniny

odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka k maturitní zkoušce pro jarní období

Všechny události