Kalendář

Minulé události

  • slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. B, 4. C a 4. E v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2) - PŘEDPOKLAD

  • dvoutýdenní praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Ekonomické lyceum

  • čtyřtýdenní odborná praxe 3. ročníků na oboru vzdělání Obchodní akademie

  • nejzazší termín, do kdy se žáci 2. roč. EL přihlásí na volitelný předmět a žáci 3. roč. EL na seminář

  • ukončení klasifikace žáků maturitního ročníku

Co nás čeká v nejbližší době

slavnostní předávání vysvědčení o maturitní zkoušce pro úspěšné maturanty tříd 4. A, 4. D a 4. F - v atriu VŠ CEVRO Institut (Jungmannova 28/17, Praha 2) - PŘEDPOKLAD

ukončení klasifikace nematuritních ročníků

lhůta pro podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní termín

burza učebnic pro žáky 2. - 4 . roč. (od 8:20 h)
úklid

vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, v 11:00 h pro dálkovou FV)
hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

Všechny události