Kalendář

Minulé události

  • ústní maturitní zkoušky (podzimní období)

  • třídní schůzky 1. ročníků od 16:00 h

  • maturitní zkoušky (podzimní období) - praktická zkouška z odborných předmětů (příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h)

  • zahájení konzultací na 1. pololetí podle pravidelného rozvrhu

  • zahájení školního roku - v 7:30 h denní forma vzdělávání, ve 14:00 h dálková forma vzdělávání

Co nás čeká v nejbližší době

státní svátek

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

státní svátek

podzimní prázdniny

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin
třídní schůzky a plenární schůze Rady rodičů od 18:00 hodin

státní svátek

účast na přehlídce středních škol SCHOLA PRAGENSIS 2019 v Kongresovém centru Praha, stánek č. 410

odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2019

Den otevřených dveří od 16:00 h do 18:00 h

konec konzultací za I. pololetí

Všechny události