Kalendář

Minulé události

  • vydání vysvědčení (v 7:30 h pro denní FV, ve 12:00 h pro dálkovou FV)
    hodnocení výsledků za II. pololetí, ukončení školního roku

Co nás čeká v nejbližší době

Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky pro žáky, kteří nebyli hodnoceni, resp. neprospěli ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

zahájení školního roku - v 7:30 h denní forma vzdělávání, ve 14:00 h dálková forma vzdělávání

zahájení konzultací na 1. pololetí podle pravidelného rozvrhu

maturitní zkoušky (podzimní období) - praktická zkouška z odborných předmětů (příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h)

třídní schůzky 1. ročníků od 16:00 h

ústní maturitní zkoušky (podzimní období)

státní svátek

výbor Rady rodičů od 17:00 hodin

státní svátek

podzimní prázdniny

Všechny události