Rada rodičů

Rada rodičů


Rada rodičů (plným názvem Rada rodičů při Českoslovanské akademii obchodní dr. Edvarda Beneše v Praze 2, Resslova 8 - dle registrace stanov ze dne 19. 2. 1996) je občanským sdružením rodičů, případně zákonných zástupců žáků školy v denní formě vzdělávání. Je sdružením nezávislým na jiných organizacích, dobrovolným a nepolitickým. Zastupuje zájmy žáků a ve spolupráci se školou podporuje jejich vzdělávání, výchovu a všestranný rozvoj. Rada rodičů a škola se vzájemně respektují a jednají na základě partnerství.

Předseda Rady rodičů - Rudolf Javůrek