Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů (plným názvem Rada rodičů při Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2, z. s.) je spolkem rodičů/zákonných zástupců žáků v denní formě vzdělávání. Účelem spolku je koordinovat a zlepšovat spolupráci rodičů/zákonných zástupců žáků a školy s cílem zefektivnit výsledky výchovně-vzdělávacího procesu, poskytnout platformu, v jejímž rámci mají rodiče/zákonní zástupci žáků možnost komunikovat s vedením školy, předkládat své návrhy a podílet se na rozvoji školy, podporovat nejen výchovně-vzdělávací aktivity školy, ale také sportovní a společenské aktivity organizované školou a poskytovat dle možností sociální podporu sociálně znevýhodněným žákům. Hlavní činností spolku je aktivní podpora a posilování spolupráce mezi rodiči/zákonnými zástupci žáků, vedením školy a učiteli školy.

Předsedkyně výboru Rady rodičů – Jana Hovorková