Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 bylo rozhodnuto o zřízení školské rady na všech základních, středních a vyšších odborných školách.

Členové Školské rady při ČAO Dr. E. Beneše

Členové školské rady jmenovaní usnesením Rady hl. m. Prahy

  • Ing. Eva Lakronová
  • Monika Opatrná

Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

  • Marian Robouský
  • Mgr. Jana Skřivánková

Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy

  • RNDr. Brigita Vraná
  • PaedDr. Monika Žákovská (předsedkyně školské rady)

Vaše případné dotazy či náměty můžete zasílat na adresu skolska.rada@cao8.cz

Volba členů školské rady

Dne 9. listopadu 2021 se konaly opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky.

Dva členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Na základě výsledků voleb se členy školské rady stali

  1. Marian Robouský
  2. Mgr. Jana Skřivánková

Celý text Souhrnného zápisu o volbách členů do školské rady je k dispozici zde, na nástěnce v budově školy a na elektronické nástěnce školy ve školním informačním systému Bakaláři.

Praha 2021-11-10

Přípravný výbor: Ing. Martin Kučera v. r., Ing. Věra Hrušková v. r., Mgr. Michaela Kojanová v. r.


Dne 16. - 20. června 2021 se konaly volby členů školské rady.

Dva členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Dva členy školské rady za pedagogické pracovníky volili pedagogičtí pracovníci školy.

Na základě výsledků voleb se členy školské rady za pedagogické pracovníky stali

  1. PaedDr. Monika Žákovská
  2. RNDr. Brigita Vraná

Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni nebyli, protože se voleb zúčastnila méně než jedna pětina oprávněných voličů - volby se tak nepovažovaly za platné a budou se opakovat.

Celý text Souhrnného zápisu o volbách členů do školské rady je k dispozici zde, na nástěnce v budově školy a na elektronické nástěnce školy ve školním informačním systému Bakaláři.

Praha 2021-06-21

Přípravný výbor: Ing. Martin Kučera v. r., Ing. Věra Hrušková v. r., Mgr. Michaela Antošová v. r.