Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 bylo rozhodnuto o zřízení školské rady na všech základních, středních a vyšších odborných školách.

Členové Školské rady při ČAO Dr. E. Beneše

Členové školské rady jmenovaní usnesením Rady hl. m. Prahy

 • Ing. Eva Lakronová
 • Monika Opatrná

Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 • Jana Čermáková
 • Adam Staněk

Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy

 • RNDr. Brigita Korekáčová
 • PaedDr. Monika Žákovská

Vaše případné dotazy či náměty můžete zasílat na adresu skolska.rada@cao8.cz

Volba členů školské rady

Dne 7. listopadu 2017 se konaly volby členů školské rady.

Dva členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Dva členy školské rady za pedagogické pracovníky volili pedagogičtí pracovníci školy.

Na základě výsledků voleb se členy školské rady stali

 1. za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
  1. Adam Staněk, žák 4. E
  2. Jana Čermáková, zákonný zástupce žákyně 1. B
 2. za pedagogické pracovníky:
  1. PaedDr. Monika Žákovská
  2. RNDr. Brigita Korekáčová

Celý text Souhrnného zápisu o volbách členů do školské rady je k dispozici zde a na nástěnkách v budově školy.

Praha 2017-11-08

Přípravný výbor: Ing. Martin Kučera v. r., Mgr. Zuzana Jelínková v. r., Mgr. Šimona Lisá v. r., Karolína Kotvasová v. r.