ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 • Image Format

  Hodina moderní chemie

  Dne 19. 2. 2016 zažili žáci tříd 1. C, 2. C, 1. F, 2. D a 2.B netradiční chemii. V rámci projektu VŠCHT „Hodina moderní chemie“ jim dvě studentky chemie z VŠCHT ukázaly zajímavé pokusy s barvami (chemický semafor či barevné plameny), s ohněm a výbuchy (zapalování střelného prachu, nitrocelulózy či pingpongových míčků) i se suchým ledem či tekutým dusíkem (zmrazení květiny, ochutnávání oxidu uhličitého, výroba hasicího přístroje). Žáci se mohli pokusů aktivně účastnit a vyzkoušet si věci, které v hodinách obvykle nemohou.

 • Image Format

  Přednáška - přímá volba prezidenta

  Dne 16. 2. 2016 se uskutečnila přednáška prorektora vysoké školy CEVRO Institut Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D., na téma přímá volba prezidenta. Je možné, že některý ze žáků 4. roč. se i na základě této přednášky rozhodne studovat politologii či jiný humanitní obor, který tato VŠ nabízí.

 • Image Format

  Pražský kalich 2016

  Ve středu 3.2. se konalo školní kolo přehlídky uměleckého přednesu Pražský kalich 2016. V letošním ročníku se 22 mladých recitátorů pokusilo výstižně a účinně tlumočit autorovy myšlenky divákům - spolužákům. Ti, kteří nejosobitěji podali umělecký text, budou reprezentovat naši školu na obvodní přehlídce.

 • Image Format

  Návštěva Informačního centra OSN

  Ve středu 27. 1. 2016 navštívila třída 2.C Informační centrum OSN v Praze, vyslechla si přednášku na téma holocaust a zhlédla film Poslední let Petra Ginze. Tento vzdělávací program OSN se konal k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu.