PK tělesné výchovy

PK tělesné výchovy

Tělesná výchova

Předmět tělesná výchova je vyučován s časovou dotací 2 hodiny týdně v 1. - 4. ročníku. Předmět je vyučován převážně v tělocvičně v budově školy, v některých případech však také v pronajatých tělocvičnách či sportovních halách s docházkovou či dojezdovou vzdálenosti od školy do 20 minut.

Obsahem učiva jsou poznatky z tělesné výchovy a sportu, cvičení všeobecně rozvíjející, kondiční, relaxační, strečink, cvičení s náčiním, cvičení v posilovně a sportovní hry. Z moderních pohybových forem zařazujeme aerobik a rope skipping (skákání přes švihadlo). Základní sestavu při aerobiku nacvičujeme se všemi dívkami, aby se mohly rozhodnout k účasti v soutěži Miss aerobik i ty dívky, které se věnují jinému druhu sportu.

V hodinách rytmické gymnastiky dívek, zejména ve 3. a 4. ročníku, využíváme kreativity a kooperace při tvorbě vlastních sestav a pohybových skladeb. Jednotlivkyně nebo třídní kolektivy prezentují svou vlastní tvorbu před spolužáky a veřejností např. při soutěži Miss aerobik nebo na maturitním plesu.

Ze sportovních her vyučující vybírají dvě základní sportovní hry, ostatní okruhy, nejsou-li zvoleny, slouží jako doplňková a průpravná pohybová činnost. Formy realizace předmětu jsou: vyučovací hodina, soutěž, turnaj.

Ve školní tělocvičně je i malá posilovna pro procvičování všech svalových partií (bench, izol. biceps, leg-press, motýlek, běžící pás, kombinovaná kladka aj.). Obsahově doplňují výuku tělesné výchovy lyžařské kurzy (včetně výuky snowboardingu) v Rakousku a sportovní kurzy s náplní cyklistickou nebo sportovně-turistickou v ČR.

Tradičním masovým turnajem na škole je Academia cup ve volejbalu dívek a futsalu chlapců. Ve Středoškolské florbalové lize chlapců jsme dvakrát postoupili do finále a třikrát do čtvrtfinále. Další soutěží jsou Basketbalové koše. Dlouhodobou soutěží jsou testy fyzické zdatnosti, ve kterých si studenti mohou porovnat svoje schopnosti s výkony absolventů evidovaných od roku 1995. Každoročně vyhlašujeme pořadí 10 nejlepších v jednotlivých soutěžích (celkem 12 testů).

Tělesná výchova je natolik specifickým předmětem, že vyučující svůj tematický plán přizpůsobují dané třídě, skupině nebo i jednotlivcům. Naší snahou je, aby hodiny probíhaly v příjemné atmosféře a žáci byli spokojeni.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Mgr. Zuzana Jelínková - předsedkyně PK
Mgr. Jakub Gondžúr - místopředseda PK
Mgr. Ondřej Linha Mgr. Luboš Soldát


PK tělesné výchovy.jpg

DSC00053.JPG