Přijímací řízení

Přijímací řízení

Rozhodnutí o konání jednotné přijímací zkoušky

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, proto na naši škole UCHAZEČI BUDOU KONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU z českého jazyka a literatury a z matematiky.


Rozesílání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce

Pozvánky k JPZ s dalšími informacemi byly všem uchazečům o vzdělávání na naší škole během pondělí 12. dubna 2021 a v úterý 13. dubna 2021 rozeslány.


Testování uchazečů o střední vzdělávání

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-1MIN/KAN je osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce možná pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) chrání si nos a ústa respirátorem nebo rouškou, a 
c) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního PT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Test uchazeči provede škola, jejímž je žákem, a vydá o výsledku testu doklad. Test musí být proveden v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.
Pokud uchazeč negativní výsledek testu na COVID-19 nepředloží, nebude mít právo konat přijímací zkoušku. Pokud bude mít výsledek testu pozitivní, bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Ve specifických případech lze negativní výsledek testu nahradit jiným dokumentem (blíže viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání čj. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN).


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří se v letošním školním roce uskutečnily v úterý 1. 12. 2020, ve středu 2. 12. 2020 a v úterý 2. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci a nastaveným pravidlům jsme pro Vás Dny otevřených dveří připravili online formou.

Pokud jste se našeho Dne otevřených dveří nezúčastnili, můžete se podívat na záznam z poslední (únorové) akce:


Virtuální prohlídka školy


EL

EKONOMICKÉ LYCEUM

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

OA

OBCHODNÍ AKADEMIE

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

SPZ

OBCHODNÍ AKADEMIE – dálková forma

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení