Přijímací řízení

Přijímací řízení

POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření následujícího počtu tříd:

  • 5 tříd oboru Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
  • 1 třída oboru Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
  • 3 třídy oboru Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 1. ROČNÍKU

Pro žáky 9. tříd i v letošním školním roce od 16. 11. 2022 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (český jazyk a literatura) a od 15:40 do 16:40 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu. Maximální počet uchazečů v jednom kurzu je 25.

Zájemci vyplní a odešlou přihlášku. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.
V době jarních prázdnin v hlavním městě Praha se přípravné kurzy nekonají.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V letošním školním roce pro vás plánujeme zorganizovat tři Dny otevřených dveří prezenční formou - konkrétně v úterý 29. 11. 2022, ve středu 30. 11. 2020 a v úterý 31. 1. 2023.

Budovu naší školy můžete zatím navštívit alespoň virtuálně a prostřednictvím videa, které jsme pro Vás připravili.


Virtuální prohlídka školy


EL

EKONOMICKÉ LYCEUM

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

OA

OBCHODNÍ AKADEMIE

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

SPZ

OBCHODNÍ AKADEMIE – dálková forma

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení