Přijímací řízení - Dálkové studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme otevření 3 tříd 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání (90 uchazečů).