Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům se rozhodnutí zasílá poštou.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

  • 2. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům bylo rozhodnutí zasláno v souladu se správním řádem.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2022/2023

Přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům bylo zasláno rozhodnutí.