Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2021/2022 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům se rozhodnutí zasílá poštou.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

2. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům bylo rozhodnutí zasláno poštou.


3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

3. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2021/2022

Přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům bylo rozhodnutí zasláno poštou.