Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).