Přijímací řízení - Dálkové studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

První kolo přijímacího řízení bylo ukončeno.
Příjem přihlášek do druhého kola přijímacího řízení byl ukončen.
Příjem přihlášek do vyššího ročníku byl ukončen.