Přijímací řízení - Dálkové studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

První kolo přijímacího řízení bylo ukončeno.

Příjem přihlášek do druhého kola přijímacího řízení byl ukončen, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou oznámena 25. 6. 2019.

Příjem přihlášek do vyššího ročníku byl ukončen, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou oznámena 27. 6. 2019 (po rozdílových zkouškách).

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče zde na webových stránkách a úřední desce na budově školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno (poštou/elektronicky).