Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2018/2019

Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 bylo uzavřeno.

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřeno 5 tříd oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (150 uchazečů).