Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bylo oznámeno zveřejněním v budově školy a na webových stránkách školy.

POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 5 tříd oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2024/2025