Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2018/2019

  • první kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy do 31. ledna 2018 a ve stejném termínu budou zveřejněna i jednotná kritéria pro všechny uchazeče
  • přihlášky se budou podávat dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. března 2018

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme otevření 5 tříd oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (150 uchazečů).