Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


Rozřazovací test z anglického jazyka pro budoucí žáky 1. ročníku

Milí žáci, byli bychom rádi, kdybyste si napsali rozřazovací test z ANJ, který nám pomůže rozdělit Vás co nejlépe do jednotlivých tříd 1. ročníku. Rozřazovací test proběhne v úterý 31. května 2022 v 16:00 hodin, a to online formou v aplikaci MS Forms. Odkaz na test bude zveřejněn na webových stránkách školy ZDE v části Přijímací řízení - Ekonomické lyceum den před konáním testu a současně Vám bude zaslán na Vaše mailové adresy. Test bude přístupný pouze tento den, a to v čase od 16:00 do 16:30 hodin.

Test se skládá z 30 otázek, z nichž je 15 výběrových (a, b, c) a 15 doplňovacích (vždy doplňujete jen jedno slovo). Na vypracování testu budete mít 30 minut. Z obou částí dohromady můžete získat maximálně 30 bodů. Podle počtu dosažených bodů Vás následně rozdělíme do dvou kategorií – pokročilí (21–30 bodů), méně pokročilí a začátečníci. Při řešení testu nepoužívejte žádné pomůcky či nápovědy, jinak nebude výsledek objektivní a nezařadíme Vás do skupiny odpovídající úrovni Vašich znalostí, což by pro Vás bylo nevýhodné.

V případě jakýchkoli potíží při psaní testu kontaktujte emailem prof. Lucii Kuželkovou (kuzelkova@cao8.cz), která bude k dispozici po celou dobu testování, tj. od 16:00 do 16:30 hodin.

Děkujeme, že se na test připojíte včas, a přejeme Vám hodně zdaru.


TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku

Třídní schůzky pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku školního roku 2022/2023 se uskuteční v budově školy v úterý 21. června 2022 od 16:00 hodin. Seznámíte se s třídním učitelem/učitelkou a předáme Vám informace k zahájení školního roku, k organizaci adaptačního kurzu, seznámíme Vás s organizací vzdělávání na naší škole a dalšími potřebnými informacemi. Nebrání-li tomu vážné důvody, budeme rádi, když se této třídní schůzky zúčastníte.

Těšíme se na setkání.


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 5 tříd (150 uchazečů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitelka školy odeslala rozhodnutí o nepřijetí.