Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku

Ve čtvrtek 17. června 2021 se uskuteční v budově školy od 16:00 hodin třídní schůzky pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku školního roku 2021/2022. Rodiče se na třídní schůzce seznámí s třídním učitelem/učitelkou a budou jim předány základní informace o studiu na škole. Nebrání-li tomu vážné důvody, budeme rádi, když se této třídní schůzky zákonní zástupci zúčastní.
Na vrátnici školy bude vyvěšen jmenný seznam uchazečů, podle kterého zákonní zástupci zjistí, do jaké učebny mají na třídní schůzky jít.

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 5 tříd (150 uchazečů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním Seznamu přijatých uchazečů na obor vzdělání EL.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Případné odvolání je možné podat nejdříve po převzetí tohoto rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme podání odvolání nejdříve telefonicky konzultovat s vedením školy.

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 8, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazečům oznámeno rozhodnutí o přijetí, tj. do 3. 6. 2021. Zápisové lístky je možné osobně přinést každý den bez předchozího objednání v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách.

!!!Na zápisovém lístku musí být uveden celý název naší školy, tzn. ČAO Dr. E. Beneše, SOŠ, Praha 2, Resslova 8!!!

Pokud se rozhodnete pro druhou školu, sdělte nám, prosím, tuto informaci na e-mailovou adresu cao8@cao8.cz. Umožníte tím přijmout uchazeče, který se umístil za Vaší dcerou/Vaším synem.