Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 5 tříd (150 uchazečů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2024/2025