Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 5 tříd (150 uchazečů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.