Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít 5 tříd (150 uchazečů) oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.