Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 1 třídu (30 uchazečů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.