Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku

Třídní schůzky pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku školního roku 2022/2023 se uskuteční v budově školy v úterý 21. června 2022 od 16:00 hodin. Seznámíte se s třídním učitelem/učitelkou a předáme Vám informace k zahájení školního roku, k organizaci adaptačního kurzu, seznámíme Vás s organizací vzdělávání na naší škole a dalšími potřebnými informacemi. Nebrání-li tomu vážné důvody, budeme rádi, když se této třídní schůzky zúčastníte.

Těšíme se na setkání.


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 1 třídu (30 uchazečů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitelka školy rozeslala rozhodnutí o nepřijetí.