Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 1 třídu (30 uchazečů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2024/2025