Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19


DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2018/2019

Druhé kolo přijímacího řízení bylo uzavřeno.

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 1 třídu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie (30 uchazečů).