Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2018/2019

  • první kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy do 31. ledna 2018 a ve stejném termínu budou zveřejněna i jednotná kritéria pro všechny uchazeče
  • přihlášky se budou podávat dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. března 2018