Obchodní akademie

žáci v 013_1.jpg


OBCHODNÍ AKADEMIE

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací, zejména pak v organizacích se zaměřením na zahraničí. Ovládá jak základní podnikové činnosti, tak účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností, hospodaření s finančními prostředky, obchodní operace, bankovní operace a má velmi dobré znalosti z mikro- a makroekonomie.

Absolvent disponuje znalostí dvou cizích jazyků nejen na úrovni hovorové, ale i pro účely obchodního jednání. Bez problémů používá informační technologie. Absolvent je vybaven znalostmi a kompetencemi pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách zejména ekonomického zaměření.

Často hledáte

OA

Učební plán od 1. 9. 2022

Přehled vyučovaných předmětů dle ŠVP

OA

ŠVP

Školní vzdělávací program Mezinárodní obchod a diplomacie

OA

Přijímací řízení

Počty otvíraných tříd, kritéria přijímacího řízení, formulář přihlášky a další

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII

  • povinný základ tvoří český jazyk a komunikace, literatura a umění, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (na výběr je jazyk francouzský, německý, španělský nebo ruský), společenské vědy, člověk v dějinách matematika, fyzika, chemie, biologie, právní teorie a výchova, informatika, písemná a elektronická komunikace a tělesná výchova
  • z odborných předmětů jsou povinné ekonomika, účetnictví, účetní software, hospodářský zeměpis a ekonomická statistika
  • od třetího ročníku je zařazen předmět Mezinárodní obchod a diplomacie, který žáka dále profiluje a seznamuje jej jak s ekonomickou stránkou zahraničního obchodu, tak společenskou, obchodní a diplomatickou etiketou
  • odborná praxe v rozsahu 1 měsíce je zařazena do 3. ročníku a uskutečňuje se na reálných pracovištích