Přijímací řízení

Přijímací řízení

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 1. ROČNÍKU

Pro žáky 9. tříd i v letošním školním roce od 10. 11. 2021 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury. Kurzy probíhají ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (matematika) a od 15:40 do 16:40 hodin (český jazyk a literatura). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu. Maximální počet uchazečů v jednom kurzu je 25.

Zájemci vyplní a odešlou přihlášku. Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.
V týdnu před Vánocemi od 20. 12. do 26. 12. 2021 a v době jarních prázdnin od 7. 3. do 20. 3. 2022 se přípravné kurzy nekonají.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V letošním školním roce jsme pro vás plánovali zorganizovat tři Dny otevřených dveří prezenční formou - konkrétně v úterý 30. 11. 2021, ve středu 1. 12. 2021 a v úterý 1. 2. 2022.

Vzhledem k epidemiologické situaci a nastaveným pravidlům bohužel jsme bohužel museli prezenční dny otevřených dveří zrušit. Místo toho jsme hlavní informace, na které se ptáte při dni otevřených dveří, sepsali do dokumentu, který naleznete v dokumentu Informace o škole a přijímacím řízení do 1. ročníku denní FV.pdf. Pokud by Vám informace v dokumentu nestačily, můžete se na nás samozřejmě obrátit elektronickou formou nebo zavolat.

Budovu naší školy můžete ale navštívit alespoň virtuálně a prostřednictvím videa, které jsme pro Vás připravili.


Virtuální prohlídka školy


EL

EKONOMICKÉ LYCEUM

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

OA

OBCHODNÍ AKADEMIE

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

SPZ

OBCHODNÍ AKADEMIE – dálková forma

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení