IS Merkur - Europass

Europass pro absolventy

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na http://edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce.

Naše škola vydávala dodatky k maturitnímu vysvědčení od roku 2010 do roku 2020 v tištěné podobě, od roku 2021 přešla na elektronickou formu.

Obor Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání

Europass pro absolventy 2023 - česky
Europass pro absolventy 2023 - anglicky

Europass pro absolventy 2022 - česky
Europass pro absolventy 2022 - anglicky

Europass pro absolventy 2021 - česky
Europass pro absolventy 2021 - anglicky

Obor Obchodní akademie - denní forma vzdělávání

Europass pro absolventy 2023 - česky
Europass pro absolventy 2023 - anglicky

Europass pro absolventy 2022 - česky
Europass pro absolventy 2022 - anglicky

Europass pro absolventy 2021 - česky
Europass pro absolventy 2021 - anglicky

Obor Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání

Europass pro absolventy 2023 - česky
Europass pro absolventy 2023 - anglicky

Europass pro absolventy 2022 - česky
Europass pro absolventy 2022 - anglicky

Europass pro absolventy 2021 - česky
Europass pro absolventy 2021 - anglicky

logo-europass.png
europass_infografika_dodatek.png
Obrázek Europass 2.jpg